Opening kantoor

Gelet op de richtlijnen van het RIVM werken veel van onze medewerkers thuis.

Op werkdagen is er altijd iemand op ons kantoor aanwezig van 08.30 tot 15.30.
Indien u uw boekhouding of andere bescheiden wilt komen brengen dan kan dat binnen deze tijden.

Telefonisch en per mail zijn we ook gewoon bereikbaar.

Vaste arbeidsomvang oproepkracht start na 14 maanden

Veel werkgevers worstelen met hetzelfde onderwerp; ze zijn verplicht om hun oproepkracht een aanbod vaste arbeidsomvang te doen – maar vanaf wanneer gaat dit vervolgens in? In het kort werkt het zo: een oproepkracht die 12 maanden voor de werkgever heeft gewerkt, moet in de 13e maand het aanbod ontvangen.

Dit aanbod vormt het gemiddelde van de verloonde uren in de 12 voorafgaande maanden. Maar dan? Dat is in de Wet arbeidsmarkt in balans onvoldoende bepaald, zo is in de praktijk gebleken. Daarom zal worden aangevuld dat de werknemer op zijn of haar beurt maximaal één maand de tijd krijgt om het aanbod te accepteren.

De vaste arbeidsomvang gaat vervolgens bij acceptatie door de oproepkracht in op de eerste dag na de veertiende maand. Uiteraard staat het de werkgever en werknemer vrij om een eerdere ingangsdatum met elkaar overeen te komen.