Opening kantoor

Gelet op de richtlijnen van het RIVM werken veel van onze medewerkers thuis.

Op werkdagen is er altijd iemand op ons kantoor aanwezig van 08.30 tot 15.30.
Indien u uw boekhouding of andere bescheiden wilt komen brengen dan kan dat binnen deze tijden.

Telefonisch en per mail zijn we ook gewoon bereikbaar.

Schenking binnen 180 dagen uit de gemeenschap of niet?

Twee kinderen krijgen van hun vader een schenking via zijn bv. Vader en moeder zijn in gemeenschap gehuwd. Moeder overlijdt binnen 180 dagen na de schenking. Vader had buiten de gemeenschap geen persoonlijk vermogen. De inspecteur rekent de schenkingen voor 50% toe aan moeder en belast deze op grond van de fictie met erfbelasting.

De stelling van de kinderen dat vader de schenkingen op eigen naam had gedaan, mocht niet baten. Ook niet het feit dat moeder geen bevoordelingsbedoeling had, mogelijk niet eens weet had van de schenkingen. Nu vader geen persoonlijk vermogen had, kwamen de schenkingen ten laste van de huwelijksgemeenschap. Dat moeder geen partij bij de schenking was, doet er volgens Rechtbank Zeeland West Brabant niet toe. Valt hier (n)iets op af te dingen?

Mogelijk wel. Op 20 januari 2012 oordeelde de Hoge Raad in een civiele procedure dat het enkele feit dat twee mensen in gemeenschap zijn gehuwd (en daardoor de gemeenschap door de transactie wordt geraakt), niet meebrengt dat de andere echtgenoot partij is bij de aangegane rechtshandeling.

Op 21 oktober 2014 is door Hof Arnhem Leeuwarden eveneens in een civiele procedure geoordeeld dat het voor de berekening van de legitieme portie wel uitmaakt op wiens naam de schenkingsovereenkomst is gesteld, ook al zijn beide partners in gemeenschap van goederen gehuwd. Verwijzing naar deze jurisprudentie bleef hier echter zonder resultaat, de rechtbank ging hieraan voorbij.

Zou er bij de schenker wel sprake zijn geweest van afgescheiden persoonlijk vermogen, dan is het uiteraard van belang om in de schenkovereenkomst vast te leggen wie de betreffende schenker is. Maar ook als er geen persoonlijk vermogen is dient dit te worden vastgelegd. Het is immers niet uitgesloten dat in volgende uitspraken anders zal worden geoordeeld.

Tip
Is een van de echtgenoten ernstig ziek en is er bij de andere echtgenoot persoonlijk vermogen, overweeg dan om schenkingen vanuit dat persoonlijke vermogen te doen en leg dat goed vast. Toepassing van de fictie wordt dan mogelijk voorkomen.