Vakantiewerk

De zomervakantie is begonnen en vele jongeren grijpen dit aan om een centje bij te verdienen. Niks mis mee uiteraard, maar ook bijverdienen is aan regels gebonden. Hieronder een beknopt overzicht van de belangrijkste regels.
Vanaf de leeftijd van 13 jaar mag je werken. Wat je mag doen hang af van je leeftijd. Zo mag je als je 13 of 14 bent niet in een fabriek of met machines werken. Verder moet er iemand zijn die toezicht houdt, dus zelfstandig werken is niet toegestaan. In vakanties mag je 7 uur per dag werken en maximaal 35 uur per week. De werktijden mogen niet vóór 7.00 uur en niet ná 19.00 uur liggen.


Voorbeelden van wat je mag doen zijn onder andere: groente of fruit plukken, werken in een winkel (mits niet achter de kassa) en oppassen.
Vanaf 15 jaar mag je meer zelfstandig werken, mits het licht werk is. Werken in fabrieken of met machines is niet toegestaan net als werken achter een kassa. De werktijden moeten liggen vanaf 7.00 uur tot maximaal 21.00 uur. Verder mag je per week maximaal 40 uur werken.
Vanaf 16 jaar mag je bijna alle werkzaamheden doen. Wel is het zo dat bij sommige werkzaamheden een deskundig iemand aanwezig moet zijn, die in kan grijpen als dat nodig is. Denk daarbij aan werken met machines, werk in de bouw of werk met gevaarlijke stoffen.
Verdiensten
Het wettelijk minimumloon geldt pas vanaf 15 jaar. Ben je 13 of 14 dan is het verstandig om vooraf met de werkgever afspraken te maken over het loon. Het wettelijk minimumloon tref je aan in de onderstaande tabel. Deze bedragen zijn exclusief vakantiegeld.

Minimum jeugdloon 1 juli 2014
Leeftijd Per Maand Per Week Per Dag

23 jaar € 1.495,20 € 345,05 € 69,01
22 jaar € 1.270,90 € 293,30 € 58,66
21 jaar € 1.084,00 € 250,15 € 50,03
20 jaar € 919,55 € 212,20 € 42,44
19 jaar € 785,00 € 181,15 € 36,23
18 jaar € 680,30 € 157,00 € 31,40
17 jaar € 590,60 € 136,30 € 27,26
16 jaar € 515,85 € 119,05 € 23,81
15 jaar € 448,55 € 103,50 € 20,70


Bijverdiensten kunnen gevolgen hebben voor kinderbijslag. Tot 16 jaar is dat nog niet het geval. Vanaf 16 jaar mag je per kwartaal € 1.266 netto bijverdienen en in de vakantie € 1.300 netto extra. Ben je uitwonend en ontvangen je ouders dubbele kinderbijslag dan mag je tot € 1.103 netto per kwartaal bijverdienen. Daarboven vervalt het recht op dubbele kinderbijslag. Verdien je meer dan € 1.790 dan vervalt het recht op kinderbijslag geheel. Zijn je verdiensten hoger dan de genoemde bedragen, dan ben je verplicht dit door te geven aan de Sociale Verzekeringsbank.

Ontvang je studiefinanciering dan mag je tot € 13.729,80 bijverdienen. Dit is het maximale verzamelinkomen. Het verzamelinkomen is het totale inkomen uit box 1, 2 en 3 van de inkomstenbelasting. Kom je daar boven, dan moet je vanaf het moment dat je de grens bereikt de studiefinanciering stopzetten. Ook vervalt het recht op de OV-kaart.

Loonadministratie
Als je vakantiewerk doet, dan is de werkgever verplicht je op te nemen in de loonadministratie. Je hoort ook een loonstrook te krijgen. Verder is het verstandig om een arbeidsovereenkomst schriftelijk vast te leggen. Dit is niet verplicht, maar kan veel problemen voorkomen.

Er wordt vaak gedacht dat je een bedrag belastingvrij kan verdienen en dat de werkgever daarmee geen loonadministratie hoeft te voeren. Dat is onjuist. Het feit dat over het loon eventueel geen belasting verschuldigd is, betekent niet dat daarmee de verplichting tot het voeren van een loonadministratie vervalt. Dat komt mede omdat naast loonbelasting ook premie werknemersverzekeringen moet worden afgedragen.
Het naleven van bovenstaande regels kan voorkomen dat je na je vakantiebaantje voor onaangename verrassingen komt te staan. Ik wens je een fijne vakantie.

Lucien de Boer FB