Opening kantoor

Gelet op de richtlijnen van het RIVM werken veel van onze medewerkers thuis.

Op werkdagen is er altijd iemand op ons kantoor aanwezig van 08.30 tot 15.30.
Indien u uw boekhouding of andere bescheiden wilt komen brengen dan kan dat binnen deze tijden.

Telefonisch en per mail zijn we ook gewoon bereikbaar.

Pensioenakkoord – werk aan de winkel

Nu de stofwolken rond het recent gesloten pensioenakkoord wat zijn opgetrokken, blijkt dat hier nog veel werk uit voort gaat vloeien. In eerste aanleg geldt dat voor de wetgever, die heeft toegezegd voor 1 januari 2022 het wettelijk kader voor het pensioenakkoord klaar te hebben. Vervolgens zijn werkgevers en werknemers aan zet. Zij moeten uiteindelijk het nieuwe pensioencontract in hun onderneming gaan invoeren.

Als alles volgens plan verloopt, zal per 1 januari 2026 elke pensioenregeling in Nederland aangepast zijn aan de nieuwe regels. Tot die tijd moeten er nog plannen worden gemaakt en gesprekken worden gevoerd met werknemers. Wat moet er allemaal gebeuren?

Als gevolg van het pensioenakkoord moeten alle Nederlandse pensioenregelingen worden omgevormd naar een beschikbare premieregeling. Dat is een forse ingreep in het arbeidsvoorwaardenpakket. Zeker als je op dit moment een middelloonregeling hebt. Het is dan ook verstandig dat er ruim de tijd wordt genomen voor de gehele transitie. Omdat er wordt gesleuteld aan arbeidsvoorwaarden, moet er overleg plaatsvinden tussen werkgevers en werknemers. Wellicht dat er compensatie moet worden geboden als blijkt dat de overgang nadelig uitpakt. Daarom zijn werkgevers verplicht om uiterlijk op 1 juli 2023 een transitieplan gereed te hebben. Hierin wordt onder andere vastgelegd hoe de nieuwe pensioenregeling eruit gaat zien en wat de gevolgen zijn voor werknemers.