Opening kantoor

Gelet op de richtlijnen van het RIVM werken veel van onze medewerkers thuis.

Op werkdagen is er altijd iemand op ons kantoor aanwezig van 08.30 tot 15.30.
Indien u uw boekhouding of andere bescheiden wilt komen brengen dan kan dat binnen deze tijden.

Telefonisch en per mail zijn we ook gewoon bereikbaar.

Besluitvorming vervolg steunmaatregelen uiterlijk op Prinsjesdag

Uiterlijk op Prinsjesdag maakt het kabinet het besluit bekend over een volgend steunpakket voor de periode na 1 oktober 2020. Dit staat in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet wacht eerst de cijfers af over de economie en de arbeidsmarkt over het tweede kwartaal 2020 en de concept macro-economische verkenning van het CPB. Ook de wekelijkse gesprekken met werknemers- en werkgeversorganisaties zijn mede bepalend voor het inschatten van de steunmaatregelen die nodig zijn na 1 oktober a.s. Bovendien hangt het besluit ook sterk af van de uitvoerbaarheid bij de uitvoeringsorganisaties.