Opening kantoor

Gelet op de richtlijnen van het RIVM werken veel van onze medewerkers thuis.

Op werkdagen is er altijd iemand op ons kantoor aanwezig van 08.30 tot 15.30.
Indien u uw boekhouding of andere bescheiden wilt komen brengen dan kan dat binnen deze tijden.

Telefonisch en per mail zijn we ook gewoon bereikbaar.

Plaatsvervulling en het ongeboren kind

Als iemand overlijdt zonder testament, worden de erfgenamen volgens de wet bepaald. Als er mensen in de eerste groep zijn (echtgenoot en kinderen), wordt de nalatenschap evenredig over deze groep verdeeld. Is een van de kinderen echter vooroverleden, dan treden diens kinderen in zijn of haar plaats. Dat noemen we plaatsvervulling. Heeft de erflater een testament gemaakt, dan wordt plaatsvervulling alleen toegepast als dat in het testament is opgenomen.

Stel dat vader overlijdt zonder testament, maar met een nalatenschap van € 1.500.000 voor zijn vrouw en twee kinderen. Het derde kind is kort daarvoor overleden, was getrouwd en kinderloos. Wie zijn dan erfgenaam? Dat kun je nog niet bepalen; het hangt ervan af.

Op het eerste gezicht lijkt dit een heldere casus. Moeder en haar twee kinderen zijn ieder voor een derde deel erfgenaam. Nu de vooroverleden zoon geen kinderen had, is er geen sprake van plaatsvervulling. Zijn erfdeel wast aan bij moeder en de twee andere kinderen. Door de wettelijke verdeling gaat de gehele nalatenschap in eigendom naar moeder, die tweemaal € 500.000 schuldig wordt aan haar twee kinderen. De schoondochter erft niets.

De casus zou anders kunnen uitpakken als de schoondochter in verwachting is op het moment dat haar schoonvader overlijdt. Door de fictie van BW 1:2 wordt het ongeboren kind als al geboren aangemerkt, als de schoondochter zwanger was ten tijde van het overlijden van haar schoonvader. Wel moet het vaderschap van haar vooroverleden man achteraf kunnen worden vastgesteld. Als dat het geval is, erft het kind dat na het overlijden van zijn/haar vader en opa is geboren krachtens plaatsvervulling het erfdeel van de vader, groot € 375.000. En uiteraard erft het kind ook nog een erfdeel uit de nalatenschap van de vooroverleden vader.

Erfbelasting
Hoe wordt het kind belast met erfbelasting? Het erfdeel van 25% uit de nalatenschap van zijn of haar opa wordt bij plaatsvervulling op eigen naam belast. Dit betekent dat het kleinkind de normale kleinkindvrijstelling toepast en over het meerdere 18% respectievelijk 36% erfbelasting betaalt. Over het erfdeel van zijn of haar vooroverleden vader wordt de kindvrijstelling toegepast en over het meerdere wordt 10% resp. 20% erfbelasting berekend.

Tip
Is er een nalatenschap opengevallen waarbij kinderen zijn vooroverleden? Houd dan rekening met de mogelijkheid van ongeboren kleinkinderen.