Opening kantoor

Gelet op de richtlijnen van het RIVM werken veel van onze medewerkers thuis.

Op werkdagen is er altijd iemand op ons kantoor aanwezig van 08.30 tot 15.30.
Indien u uw boekhouding of andere bescheiden wilt komen brengen dan kan dat binnen deze tijden.

Telefonisch en per mail zijn we ook gewoon bereikbaar.

Start op tijd met onderzoek kredietfaciliteiten

Veel ondernemers en ondernemingen wachten met het aanvragen c.q. onderzoeken van aanvullende kredietmogelijkheden, omdat ze het nu nog wel kunnen uitzingen. Pas als het water hun aan de lippen staat, zullen ze de urgentie voelen om hier onderzoek naar te doen. Dat is eigenlijk te laat. Naarmate de positie van de onderneming verslechtert en de vooruitzichten en ratio’s steeds ongunstiger worden, zijn er immers steeds minder aanvullende kredietmogelijkheden. Ook zullen eventuele risico-opslagen dan juist toenemen. Vat de koe daarom tijdig bij de spreekwoordelijke horens.