Opening kantoor

Gelet op de richtlijnen van het RIVM werken veel van onze medewerkers thuis.

Op werkdagen is er altijd iemand op ons kantoor aanwezig van 08.30 tot 15.30.
Indien u uw boekhouding of andere bescheiden wilt komen brengen dan kan dat binnen deze tijden.

Telefonisch en per mail zijn we ook gewoon bereikbaar.

Verlofdagen afboeken tijdens een economische crisis?

Als een werkgever tijdens een economische crisis onvoldoende werk heeft voor een werknemer, komt die omstandigheid in redelijkheid niet voor rekening van de werknemer. Hierdoor kan een werkgever over die periode niet zonder toestemming van de werknemer verlofdagen afboeken. Onder bepaalde voorwaarden kan de werkgever echter wél verlofdagen afschrijven.

Bijvoorbeeld wanneer de werkgever in een crisisperiode aan de werknemer – bewijsbaar – geschikt vervangend werk aanbiedt en de werknemer weigert om dit op te pakken. Kan de werknemer hiervoor geen goede, aantoonbare reden aandragen, dan kan de werkgever overgaan tot het afboeken van verlofdagen zonder toestemming van de werknemer.

Tip
Deze uitspraak ging over een eerdere economische crisis. Ook tijdens de huidige, door corona veroorzaakte economische crisis is er soms onvoldoende werk in de normale bedrijfsuitoefening en kunnen werkgevers (door creatief te ondernemen) toch vervangend werk bieden aan werknemers, waarvoor zij geschikt zijn. Als de werkgever vooraf helder en schriftelijk (bewijsbaar!) met de werknemers communiceert dat er verlofdagen worden afgeboekt bij weigering van dat vervangende werk, is dat toegestaan.