Opening kantoor

Gelet op de richtlijnen van het RIVM werken veel van onze medewerkers thuis.

Op werkdagen is er altijd iemand op ons kantoor aanwezig van 08.30 tot 15.30.
Indien u uw boekhouding of andere bescheiden wilt komen brengen dan kan dat binnen deze tijden.

Telefonisch en per mail zijn we ook gewoon bereikbaar.

Testament of codicil?

Als je komt te overlijden, regelt de wet wie jouw erfgenamen zijn. Wil je dat iemand anders jouw nalatenschap krijgt, dan zul je een testament moeten opstellen. Toch is het mogelijk om ook zonder testament zaken na te laten. Als je kleding, sieraden of inboedelgoederen wilt nalaten aan een specifieke persoon, kun je dat ook regelen in een codicil.

In dit handgeschreven document omschrijf je heel duidelijk om welk voorwerp of inboedelgoed het gaat en wie de persoon is, die het moet krijgen. De enkele omschrijving ‘Marie krijgt mijn armband’ is dus niet voldoende.

In het codicil zal Marie met naam en toenaam moeten worden genoemd en ook moet duidelijk zijn om welke armband het gaat. Daarnaast moet het codicil handgeschreven en gedagtekend zijn. Let op: een codicil werkt niet als je een geldbedrag (legaat) wilt nalaten. Dat moet altijd worden vastgelegd in een testament.

Tip
Een nadeel van een codicil is dat het kwijt kan raken. Ook kan het in handen komen van iemand die niet gediend is van de inhoud ervan. Die persoon kan het codicil om die reden willen vernietigen. Zorg er daarom voor dat jouw erfgenamen – en zeker jouw executeur – weten dat je een codicil gemaakt hebt en waar het te vinden is.