Opening kantoor

Gelet op de richtlijnen van het RIVM werken veel van onze medewerkers thuis.

Op werkdagen is er altijd iemand op ons kantoor aanwezig van 08.30 tot 15.30.
Indien u uw boekhouding of andere bescheiden wilt komen brengen dan kan dat binnen deze tijden.

Telefonisch en per mail zijn we ook gewoon bereikbaar.

Beneficiair aanvaarden is niet vrijblijvend

Soms weet je het gewoon niet. Die aardige oom woonde wel in een mooi huis, maar het was ook een levensgenieter en weet jij veel hoeveel hypotheek en overige schulden hij had? Een van de neven en nichten neemt het zekere voor het onzekere en aanvaardt de nalatenschap beneficiair. De anderen aanvaarden zuiver. Een executeur in functie is er niet, dus wordt de procedure van de wettelijke vereffening van toepassing.

Je zou kunnen menen dat de neven en nichten die zuiver aanvaard hebben, daar geen last van hebben, maar dat is te snel geredeneerd. Op welke wijze ondervinden zij dan gevolgen van deze procedure?

De procedure van de wettelijke vereffening is geregeld in BW 4:202 en verder. In dit hoofdstuk wordt de afwikkeling van de nalatenschap, met het oog op de belangen van de schuldeisers, aan regels gebonden. Tenzij de kantonrechter anders bepaalt, worden de bevoegdheden van de vereffenaar door alle erfgenamen tezamen uitgeoefend. Voordat er iets kan worden verdeeld, moet de nalatenschap eerst worden vereffend. Dit betekent dat alle schulden moeten worden voldaan. Als daar bezittingen voor moeten worden verkocht, is dat de taak van de vereffenaar(s). De kantonrechter kan een erfgenaam als vereffenaar benoemen, maar ook iemand anders. Verder kan de kantonrechter rekening en verantwoording eisen, en de vereffenaar bijvoorbeeld opleggen om zekerheid te stellen voor het door hem/haar te voeren beheer en het nakomen van verplichtingen. Ook kan de kantonrechter vragen om advertenties te plaatsen om eventuele schuldeisers op te roepen om vorderingen in te dienen. Of oproepen voor onbekende erfgenamen, om zich te melden.

Na vereffening
Pas nadat de nalatenschap is vereffend – dus nadat alle schulden zijn voldaan – kunnen de overgebleven goederen door de vereffenaar worden afgegeven aan de erfgenamen. Dit alles kan zich voordoen als gevolg van het beneficiair aanvaarden van een van de erfgenamen. En dit geldt dan ook voor de erfgenamen die zuiver hebben aanvaard.

Tip
Is je cliënt erfgenaam in een nalatenschap met anderen en overweegt een erfgenaam beneficiair te aanvaarden? Doe dan eerst wat nader onderzoek. Zolang je geen zaken in bezit neemt, kun je daar in elk geval drie maanden de tijd voor nemen en vaak langer (recht van beraad). Misschien is het dan uiteindelijk helemaal niet meer nodig om beneficiair te aanvaarden.