Opening kantoor

Gelet op de richtlijnen van het RIVM werken veel van onze medewerkers thuis.

Op werkdagen is er altijd iemand op ons kantoor aanwezig van 08.30 tot 15.30.
Indien u uw boekhouding of andere bescheiden wilt komen brengen dan kan dat binnen deze tijden.

Telefonisch en per mail zijn we ook gewoon bereikbaar.

Inkomsten uit vermogen opgeven voor Tozo

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) houdt geen rekening met het vermogen van de ondernemer en diens partner. Er wordt wel rekening gehouden met de inkomsten uit vermogen. Wanneer een ondernemer, al dan niet zakelijk, vastgoed verhuurt, moet hij de inkomsten daarvan opgeven.

De gemeente moet rekening houden met inkomsten (zoals die uit verhuur) bij het bepalen van het recht op de aanvullende inkomensondersteuning en de hoogte daarvan. Bij een lening voor bedrijfskapitaal moet de aanvrager aannemelijk maken dat er onvoldoende liquide middelen zijn én dat deze problemen zijn ontstaan door de coronacrisis.

Inkomsten uit verhuur dragen uiteraard bij aan deze liquide middelen. Bij een aanvraag voor een lening bedrijfskapitaal moet worden vermeld wat er in de kas zit en op de bank staat.