Opening kantoor

Gelet op de richtlijnen van het RIVM werken veel van onze medewerkers thuis.

Op werkdagen is er altijd iemand op ons kantoor aanwezig van 08.30 tot 15.30.
Indien u uw boekhouding of andere bescheiden wilt komen brengen dan kan dat binnen deze tijden.

Telefonisch en per mail zijn we ook gewoon bereikbaar.

NOW-subsidie wordt niet meegerekend als omzet bij vaststelling NOW

Voor bedrijven die een beroep doen op de NOW-regeling, is er goed nieuws: de NOW-subsidie telt niet mee als omzet voor het bepalen van de hoogte van deze subsidie. In de Kamerbrief van 20 mei 2020 stond nog: ‘Voor zowel de NOW 1.0 als de NOW 2.0 geldt dat subsidies die ondernemers in het kader van de coronacrisis ontvangen als omzet meetellen.’ Dit heeft tot de nodige vragen geleid. Het meetellen van de NOW als omzet zou namelijk betekenen dat er in alle gevallen NOW moet worden terugbetaald.

In de nieuwe verlengde regeling NOW 2.0 zal expliciet worden opgenomen dat de NOW-subsidie niet als omzet wordt meegerekend bij het vaststellen van de omzetdaling.

Commentaar
Bij het berekenen van omzetdaling worden andere subsidies wel als omzet meegerekend, indien deze betrekking hebben op de referentieperiode voor de omzetdaling. Subsidies die worden verstrekt in het kader van aanvullende noodmaatregelen voor specifieke sectoren, tellen dus in de regel mee als omzet voor de NOW.

De NOW telt bijvoorbeeld ook subsidies mee die op een later moment worden uitgekeerd, maar wel logischerwijs (deels) toebehoren aan een eerdere periode. Denk daarbij aan een jaarlijkse structurele subsidie die toevallig in november wordt overgemaakt, maar bedoeld is voor het gehele jaar. Is er sprake van een (terugkerende) jaarlijkse subsidie (of andere baten) of een langer tijdvak dan het aanvraagtijdvak? In dat geval moeten deze inkomsten naar rato worden verdeeld over die maanden, voor zover de gehanteerde grondslagen in de jaarrekening hier niet al in voorzien.