Opening kantoor

Gelet op de richtlijnen van het RIVM werken veel van onze medewerkers thuis.

Op werkdagen is er altijd iemand op ons kantoor aanwezig van 08.30 tot 15.30.
Indien u uw boekhouding of andere bescheiden wilt komen brengen dan kan dat binnen deze tijden.

Telefonisch en per mail zijn we ook gewoon bereikbaar.

Aftrekbaarheid betaalde premies beroeps- en bedrijfstakpensioenfondsen

Een ondernemer betaalt ten behoeve van zichzelf pensioenpremies aan een beroepspensioenfonds (BPR). De voorwaarden voor de aftrek van dergelijke premiebetalingen worden benoemd in artikel 3.18 Wet IB 2001. Het komt er kort gezegd op neer dat de premies die worden betaald voor het verplichte deel van de pensioenregeling, aftrekbaar zijn als de pensioenopbouw bij het BPR niet uitgaat boven wat er maximaal in een middelloonregeling kan worden gerealiseerd.

Daarbij gelden alle beperkingen en eisen die de Wet op de loonbelasting aan pensioenregelingen stelt.

Tip
Check het pensioenreglement van het betreffende beroepspensioenfonds, om na te gaan wat de hoogte is van de door de ondernemer op te bouwen pensioenaanspraken. Dat kunnen bijvoorbeeld vaste bedragen zijn, die afhankelijk zijn van de gemaakte winst.