Opening kantoor

Gelet op de richtlijnen van het RIVM werken veel van onze medewerkers thuis.

Op werkdagen is er altijd iemand op ons kantoor aanwezig van 08.30 tot 15.30.
Indien u uw boekhouding of andere bescheiden wilt komen brengen dan kan dat binnen deze tijden.

Telefonisch en per mail zijn we ook gewoon bereikbaar.

Hoe zit het met pensioenopbouw na de AOW-gerechtigde leeftijd?

We worden allemaal ouder en blijven langer vitaal. Doorwerken op hogere leeftijd is dan ook een steeds vaker voorkomend fenomeen. De vraag die dan opdoemt, is of je als werkgever aan een werknemer die bijvoorbeeld de AOW-gerechtigde leeftijd al heeft bereikt nog pensioenaanspraken zou mogen toezeggen? De Wet op de loonbelasting kent een uiterste datum waarop pensioenuitkeringen in moeten gaan. Dat is namelijk het tijdstip waarop een werknemer de leeftijd bereikt die vijf jaar hoger is dan de AOW-leeftijd. Tot die datum mag je als werkgever ook nog pensioenaanspraken toekennen aan een werknemer.