Opening kantoor

Gelet op de richtlijnen van het RIVM werken veel van onze medewerkers thuis.

Op werkdagen is er altijd iemand op ons kantoor aanwezig van 08.30 tot 15.30.
Indien u uw boekhouding of andere bescheiden wilt komen brengen dan kan dat binnen deze tijden.

Telefonisch en per mail zijn we ook gewoon bereikbaar.

Werkgever mag niet zomaar temperatuur werknemers of bezoekers opnemen

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft op 24 april 2020 nog eens bevestigd dat het niet is toegestaan dat werkgevers werknemers of bezoekers controleren op koorts. Bij werknemers mag dit zelfs niet als werknemers toestemming verlenen om hun temperatuur op te nemen. Ook aan een chauffeur die goederen komt laden en lossen, mag de werkgever dit niet vragen.

Er is immers geen sprake van een gelijkwaardige relatie tussen werkgever en werknemer. Dit is een reactie op geluiden uit de praktijk, dat werkgevers niet alleen via thermometers maar ook via thermische camera’s de temperatuur van werknemers en/of bezoekers zouden opnemen. De AP zal daar handhavend tegen optreden.

De Autoriteit Persoonsgegevens zal – indien die activiteit niet direct wordt gestopt – hoge boetes opleggen aan werkgevers. Juist nu de roep om versoepeling van overheidsmaatregelen toeneemt, is dit signaal van belang. Ondernemingen die weer opengaan en/of actief worden, doen er goed aan hier rekening mee te houden.