Opening kantoor

Gelet op de richtlijnen van het RIVM werken veel van onze medewerkers thuis.

Op werkdagen is er altijd iemand op ons kantoor aanwezig van 08.30 tot 15.30.
Indien u uw boekhouding of andere bescheiden wilt komen brengen dan kan dat binnen deze tijden.

Telefonisch en per mail zijn we ook gewoon bereikbaar.

Beneficiair aanvaarden: let op de spelregels!

Je krijgt te horen dat een verre neef van je is overleden. Deze neef had een bijzondere levensstijl en niemand weet eigenlijk hoe het met zijn financiën gesteld is. Je wordt benaderd door de notaris met de vraag of je de nalatenschap wilt aanvaarden of verwerpen. Na enig nadenken kies je voor beneficiaire aanvaarding. Je wilt immers niet opdraaien voor eventuele schulden van je neef. Blijkt dat je neef inderdaad forse schulden had en heb jij geopteerd voor beneficiaire aanvaarding? In dat geval ben je niet aansprakelijk voor het negatieve saldo van de nalatenschap. Maar beneficiair aanvaarden kent wel spelregels!

De schuldeisers moeten genoegen nemen met de bezittingen van je neef en kunnen niet bij jou aankloppen voor het voldoen van de schulden. Als je een nalatenschap beneficiair aanvaardt, zul je de juiste spelregels in acht moet nemen. De nalatenschap moet namelijk worden vereffend volgens de wet. Een procedure die gelijkenis vertoont met het afwikkelen van een faillissement. Dit betekent dat eerst moet worden vastgesteld welke schulden er zijn en daarna moet bekeken worden of er voldoende baten zijn om de schulden af te lossen. Houd je je niet aan de wettelijke verplichtingen? Dan is het gevolg daarvan dat je de bescherming van de beneficiaire aanvaarding kwijtraakt, waardoor je alsnog in privé opdraait voor het tekort.

Voor beneficiaire aanvaarding moet je een verklaring afleggen bij de rechtbank die bevoegd is in de regio waar de erflater is overleden. De rechtbank geeft vervolgens een ‘akte nalatenschap’ af en schrijft deze beneficiaire aanvaarding in het boedelregister van de rechtbank in. Dit is een openbaar register, dat bijvoorbeeld door bijvoorbeeld schuldeisers kan worden geraadpleegd.

Tip
Laat je (cliënt) bijstaan door een deskundige als het gaat om beneficiaire aanvaarding van een nalatenschap, die inderdaad negatief blijkt te zijn.