Opening kantoor

Gelet op de richtlijnen van het RIVM werken veel van onze medewerkers thuis.

Op werkdagen is er altijd iemand op ons kantoor aanwezig van 08.30 tot 15.30.
Indien u uw boekhouding of andere bescheiden wilt komen brengen dan kan dat binnen deze tijden.

Telefonisch en per mail zijn we ook gewoon bereikbaar.

Uitstel voor aantal lopende wetsvoorstellen

Een aantal wetsvoorstellen wordt met een jaar uitgesteld. Op de eerste plaats is dat het wetsvoorstel excessief lenen van de eigen bv. Dit voorstel zou moeten ingaan op 1 januari 2022, maar dat wordt nu 1 januari 2023. Het eerste toetsmoment wordt daarmee verlegd naar 31 december 2023. Veel dga’s krijgen daarmee een jaar respijt om de leenverhouding met de eigen bv op orde te krijgen. Dat laat natuurlijk onverlet dat als er al afspraken met de inspecteur lopen over periodiek aflossen of uitdivideren, deze afspraken zullen moeten worden nagekomen.

Ook de wijziging van de box-3-heffing, gepland voor 2022, zal een jaar later worden ingevoerd. Wat betekent dat bijvoorbeeld voor de praktijk van het schuldig erkennen?

Dit uitstel is voor spaarders een domper en voor beleggers een pleister op de wonde. Op zich is het effect van dit uitstel natuurlijk niet heel groot. Bekend is dat schuldig erkennen na invoering van het voorgestelde box-3-regime minder voordelig zal worden. Dit werkt als volgt: stel, een ouder erkent een bedrag schuldig aan zijn/haar kind en gaat daarover rente betalen. In dat geval is de potentiële heffing in box 3 bij het kind over de vordering (33% van 5,33% = 1,76%) groter dan de potentiële besparing in box 3 bij de ouder over de schuld (33% van 3,03% = 1,00%).

Het jaarlijkse nadeel voor de familie loopt dus op tot circa 0,76% per jaar. Dit nadeel gaat zich nu pas een jaar later voordoen. En uiteraard, ook het voordeel dat spaargeld niet of minder belast wordt, wordt met een jaar uitgesteld.