Opening kantoor

Gelet op de richtlijnen van het RIVM werken veel van onze medewerkers thuis.

Op werkdagen is er altijd iemand op ons kantoor aanwezig van 08.30 tot 15.30.
Indien u uw boekhouding of andere bescheiden wilt komen brengen dan kan dat binnen deze tijden.

Telefonisch en per mail zijn we ook gewoon bereikbaar.

Vakantiedagen

U kunt uw personeel niet opleggen om vanwege een gebrek aan werkzaamheden nu al hun vakantiedagen op te nemen. Maar hoe werkt dit andersom? In de basis moet u de verlofaanvraag van uw werknemer accepteren. Dit hoeft echter niet als zwaarwegende omstandigheden het verlof bemoeilijken. Dit kan het geval zijn wanneer er collega’s afwezig zijn of als de werkzaamheden het verlof niet toelaten.

Toch zult u dit in ieder specifiek geval moeten beargumenteren. Na afronding van de coronamaatregelen kunnen vakanties niet bij voorbaat worden verboden. Vanzelfsprekend kunt u uw werknemers wel vragen om hieraan medewerking te verlenen.

Let op
Ontvangt u een verlofaanvraag, dan moet u daar altijd binnen 14 dagen op reageren! Anders wordt de vakantie vermoed te zijn goedgekeurd.

Intrekken goedgekeurde vakantie – kan dat dan wel?
Stel, u hebt een vakantieaanvraag voor het najaar van 2020 eerder goedgekeurd, maar u wilt hierop terugkomen. Dit kan, mits uw bedrijf door het verlof in grote problemen komt en er dus zwaarwegende omstandigheden zijn, die maken dat uw werknemer het verlof niet langer kan opnemen.

Dit zult u echter moeten motiveren naar de specifieke omstandigheden van het geval. Heeft uw werknemer hierdoor kosten gemaakt die niet op andere wijze zijn gedekt, dan zult u hiervoor kunnen worden aangesproken.