In Dubio over vermogen

Oudere (ex)ondernemers "worstelen" nogal eens met de vraag hoe om te gaan met hun resterende vermogen.

Dit is in lange tijd opgebouwd en er is ook hard voor gewerkt, soms al vanaf het 15e levensjaar.
Zeker, de crisis kan ook bij deze oudere groep vanaf 2009 hebben toegeslagen. Maar toch, er is een belangrijke categorie die "nog genoeg over heeft". De opties luiden (in willekeurige volgorde):

  • opeten
  • (langzaam) interen
  • schenken aan kinderen
  • schenken aan goede doelen
  • huis overschrijven op naam van kinderen
  • "schuldigverklaring" aan kinderen opmaken
  • toekomstige hoogte van zorgbijdrage reduceren door vermogen terug te brengen

Bovenstaande moet natuurlijk allemaal onder de voorwaarde dat er verder fijn geleefd kan worden en dat er ruimte blijft voor alle toekomstige (grotere) uitgaven. Daar zit wel tegelijkertijd "die dubio".
Hoe lang leef ik en wat zijn dan die (grotere) uitgaven? Moeilijk te beantwoorden vragen. Het gevoel zegt nogal eens: bekijk het maar, ik ga niet zomaar alles weggeven waar ik zo hard voor gewerkt heb.

Er is een extra moeilijkheidsgraad bijgekomen. De hoogte van het inkomen en vermogen spelen steeds meer mee bij de bepaling van de eigen bijdrage in de lichte en zware zorg. Dit kan oplopen tot meer dan € 2.000 per maand aan eigen bijdrage.
Het is daarom goed om je zo tijdig mogelijk te oriënteren op mogelijkheden, aspecten, uitgangspunten, gevolgtrekkingen enz. Belangrijk pluspunt bij "zo'n-in-kaart-brenging" is dat het verrassingseffect fors wordt teruggebracht en er dus meer weloverwogen en tijdig kan worden gehandeld.

Ingewikkeld? Valt wel mee. Samen met kinderen, boekhouder of vertrouwenspersoon kan één en ander in alle rust worden besproken en kunnen de opties in kaart worden gebracht. Er kan dan vervolgens naar worden gehandeld. Een (levens)testament is natuurlijk ook méér dan aan te bevelen (zie mijn artikel van vóór de zomer hierover).

Het artikel van deze maand gaat over het mogelijk handelen tijdens de latere periode in iemands leven. Zeg maar de te nemen (grote) rotonde. Er zijn dan nog al wat te nemen afslagen.....

Veel keuze-wijsheid toegewenst.

Wim Onderdelinden