Opening kantoor

Gelet op de richtlijnen van het RIVM werken veel van onze medewerkers thuis.

Op werkdagen is er altijd iemand op ons kantoor aanwezig van 08.30 tot 15.30.
Indien u uw boekhouding of andere bescheiden wilt komen brengen dan kan dat binnen deze tijden.

Telefonisch en per mail zijn we ook gewoon bereikbaar.

De dga en de Tozo

Ook als u dga bent, komt u in aanmerking voor de Tozo, mits u voldoet aan de wettelijke eisen. Naast het voldoen aan het urencriterium (minimaal 1.225 uren per jaar, 23,5 uren per week voor uw onderneming werkzaam zijn), moet u volledige zeggenschap hebben in uw vennootschap en financiële risico’s dragen. U dient naar waarheid te verklaren en aannemelijk te maken dat de vennootschap nu geen salaris kan uitbetalen.