Opening kantoor

Gelet op de richtlijnen van het RIVM werken veel van onze medewerkers thuis.

Op werkdagen is er altijd iemand op ons kantoor aanwezig van 08.30 tot 15.30.
Indien u uw boekhouding of andere bescheiden wilt komen brengen dan kan dat binnen deze tijden.

Telefonisch en per mail zijn we ook gewoon bereikbaar.

Versoepeling urencriterium voor de zelfstandigenaftrek

Eind april 2020 zijn er nieuwe maatregelen getroffen om u te ondersteunen. Zo hoeft u tijdelijk niet aan het urencriterium (1.225 uren per jaar, 23,5 uren per week) te voldoen om de zelfstandigenaftrek te benutten. Dit is een aftrekpost van de winst van € 7.030, tenzij uw winst lager is.

Als u uw ondernemersactiviteiten hebt moeten stilleggen, kunt u niet aan dit criterium voldoen. Daarom wordt er in de periode maart 2020 t/m mei 2020 van uitgegaan dat u ten minste 24 uren per week voor uw onderneming hebt gewerkt, ook als u dat niet daadwerkelijk hebt gedaan.

U kunt ook van deze versoepeling gebruikmaken als uw onderneming sterk seizoensafhankelijk is, zoals in de horeca.