Opening kantoor

Gelet op de richtlijnen van het RIVM werken veel van onze medewerkers thuis.

Op werkdagen is er altijd iemand op ons kantoor aanwezig van 08.30 tot 15.30.
Indien u uw boekhouding of andere bescheiden wilt komen brengen dan kan dat binnen deze tijden.

Telefonisch en per mail zijn we ook gewoon bereikbaar.

Verwerking Coronamaatregel verliesverrekening 2020 in jaarrekening 2019

Vpb-plichtige ondernemingen mogen winsten over 2019 verrekenen met verwachte verliezen over 2020, waarbij maximaal de winst over 2019 mag worden verrekend. De presentatie in de jaarrekening hangt af van de grondslag waarop deze wordt opgesteld. Bij een jaarrekening op fiscale grondslag neem je alleen het daadwerkelijke bedrag op van de te betalen Vpb. Als het verwachte verlies over 2020 hoger is dan de winst over 2019, is de jaarwinst dus nihil (en presenteer je een Vpb-last van € 0). Licht de gebruikmaking van de faciliteit in de jaarrekening (behoudens micro-rechtspersonen) toe in de sectie ‘Niet in de balans opgenomen verplichtingen’.

Bij een jaarrekening op commerciële grondslagen presenteer je wel een Vpb-last, maar door de verrekening heb je geen ‘echte’ te betalen Vpb-post. In plaats daarvan vorm je (dat is dus je ‘tegenboeking)’ een voorziening latente belastingverplichtingen, die dan in 2020 weer vrijvalt.

Er valt over te discussiëren. Echter, omdat de verrekening feitelijk 2020 betreft, is het het meest logisch om de latentie te berekenen op basis van de Vpb-tarieven voor 2020 (tot € 200.000 16,5% en daarboven de 25%). Als het verwachte verlies over 2020 lager is dan de winst over 2019, houd je in 2019 (ook fiscaal) een stukje winst over. De in de resultatenrekening over 2019 te presenteren Vpb-last is dan de werkelijk te betalen Vpb, plus de latentie over het te verrekenen verlies.

Bij het eerste gebruik je uiteraard de voor 2019 geldende Vpb-tarieven, voor de latentie pas je de tarieven voor 2020 toe op het te verrekenen verlies. De latente belastingschuld presenteer je weer als een voorziening. Een korte toelichting daarbij is in veel gevallen wel wenselijk voor het begrip van de gebruikers.

Moet je nog iets met jaarrekeningen 2019 die al zijn vastgesteld? Dat lijkt onnodig ver te gaan. Enerzijds zou je kunnen stellen dat die nu een fout bevatten. Anderzijds is de hele coronacrisis door de RJ (en ook de NBA) aangemerkt als een gebeurtenis na balansdatum, en deze recente onorthodoxe fiscale maatregel is dat al helemaal. Met gebeurtenissen na balansdatum die opkomen na vaststelling van de jaarrekening hoef je geen rekening te houden. Dat lijkt hier ook een redelijke handelswijze.