Opening kantoor

Gelet op de richtlijnen van het RIVM werken veel van onze medewerkers thuis.

Op werkdagen is er altijd iemand op ons kantoor aanwezig van 08.30 tot 15.30.
Indien u uw boekhouding of andere bescheiden wilt komen brengen dan kan dat binnen deze tijden.

Telefonisch en per mail zijn we ook gewoon bereikbaar.

Update Steunmaatregelen Coronavirus

Onderstaand treft een update aan van de eerder verstrekte informatie over de steunmaatregelen van het kabinet.

1. Tegemoetkoming loonkosten: Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)
Op dit moment is het nog niet mogelijk om deze tegemoetkoming aan te vragen. Zodra dit wel mogelijk is, hoort u dit van ons.

2. Extra ondersteuning zelfstandige ondernemers
Deze bijstandsaanvraag (TORZO) voor aanvulling tot het sociaal minimum kan via de website van de gemeente waar u staat ingeschreven worden aangevraagd. Nog niet bij alle gemeenten is dit mogelijk.
Het digitale Noodloket is sinds 27 maart geopend. Ondernemers die werkzaam zijn in bepaalde sectoren, waarbij niet kan worden voldaan aan de 1,5 meter eis, kunnen een eenmalige tegemoetkoming krijgen van € 4.000. Deze hoeft niet terugbetaald te worden. De sectoren worden bepaald door de SBI die de Kamer van Koophandel aan uw onderneming heeft toegekend. Deze SBI codes worden nog dagelijks aangepast. De binnenscheepvaart valt er tot nu toe niet onder.
Op dit moment is het niet duidelijk voor welke maatregelen de DGA in aanmerking komt. We houden u op de hoogte.

3. Versoepeling uitstel van betaling
Er kan alleen uitstel van betaling (maximaal 3 maanden) worden gevraagd voor aanslagen, niet voor een aangifte. Dit werkt als volgt:

  • U dient uw aangifte loon- en/of omzetbelasting in
  • U betaalt deze aangiften niet
  • De belastingdienst legt naheffingsaanslagen op
  • Voor deze aanslagen kunt u uitstel van betaling vragen

Er mag geen dwangbevel zijn opgelegd voor de aanslagen waarvoor u uitstel van betaling vraagt.
Voor ondernemers die uitstel van betaling vragen voor omzetbelasting, loonbelasting of premies voor het bedrijfspensioenfonds moet er een Melding Stichting betalingsonmacht worden gedaan. Hiervoor is een formulier beschikbaar. Wij kunnen dit uiteraard ook voor u doen.

De voorlopige aanslagen 2020 kunnen op reguliere wijze worden aangepast.

Voor vragen over het bovenstaande, kunt u contact opnemen met:

L.J.E. de Boer: 0622-959198
R.F. Meijnders: 0622-738216
W.P. Onderdelinden: 0653-377645