Opening kantoor

Gelet op de richtlijnen van het RIVM werken veel van onze medewerkers thuis.

Op werkdagen is er altijd iemand op ons kantoor aanwezig van 08.30 tot 15.30.
Indien u uw boekhouding of andere bescheiden wilt komen brengen dan kan dat binnen deze tijden.

Telefonisch en per mail zijn we ook gewoon bereikbaar.

Subsidie voor monumentenpand zonder woonfunctie

Bent u eigenaar van een rijksmonument dat volgens de ‘Subsidieregeling instandhouding monumenten’ (Sim) géén woonhuis is? Denk aan een molen of kerk. In dat geval komen de reguliere onderhoudskosten op basis van een 6-jarig onderhoudsplan in aanmerking voor deze subsidieregeling. De subsidie bedraagt maximaal 60% van de subsidiabele kosten. De ‘eigenaar’ kan ook een rechtspersoon (zoals een bv, stichting of vereniging) zijn, die het recht van eigendom heeft of een ander zakelijk recht op een rijksmonument of een zelfstandig onderdeel daarvan. Met eigendom wordt de juridische eigendom bedoeld.