Status Quo

In de afgelopen 6 volle crisisjaren hebben vele ondernemers zich afgevraagd hoe lang die ongewenste situatie nog zou voortduren.

Bij "ongewenst" denken we aan (top tien):

 • economische crisis die de wereld hard heeft geraakt
 • de oorzaken van de specifieke binnenvaartcrisis
 • de ontstane overcapaciteit (waar vele partijen aan hebben meegewerkt, al dan niet onbewust)
 • de tekorten in de aflossingscapaciteit
 • de ontstane "onder water situaties/gevallen"
 • de te lage vrachttarieven
 • de minder dan matige leencapaciteit bij banken
 • het vastzitten aan het bestaande/huidige schip
 • de slechte bedrijfsbeëindigingsomstandigheden
 • de, als gevolg van hierboven genoemde punten, matige tot slechte pensioenstatus

Zeker, bovenstaande is gelukkig niet van toepassing op alle binnenvaartondernemers. Specifiek uitgeruste schepen, schippers met "putjes", kleinere (tot 86 meter) schepen, vaste (oude en goede) contracten leiden nog steeds tot (geheel) andere resultaten met relatief goede perspectieven. Koester het als je tot die laatst genoemden behoort en onverstoorbaar de onderneming verder kan worden geëxploiteerd.

Terug naar de "top tien" van hierboven. Vele economen, nationaal en internationaal, geven aan dat we rekening moeten houden met een status quo situatie die nog wel 10 jaar of langer kan aanhouden.
Dat wil zeggen een economische groei van jaarlijks 0 tot 1%, met af en toe een uitschieter naar beneden.
Oud minister Jan Kees de Jager heeft dit zeer onlangs op een groot symposium nog eens bevestigd.
Onderleggers zijn dan:

 • langdurige oorlogen en grote conflicten in de wereld
 • toenemende problemen in China/Azië
 • wereldklimaatgevolgen
 • permanent andere bankposities
 • niet groeiende vraag in relatie tot deflatiegevolgen
 • permanent (te) hoge werkloosheidscijfers
 • toenemende digitalisering/robotisering

Voor de binnenvaart zijn in de afgelopen crisisjaren vergezichten geformuleerd. In de jaren 2017/2018 zou het definitieve herstel zijn aangebroken (situatie van 2008 en daarvoor). Nu moeten we constateren dat we te maken krijgen met een langdurige dempende werking van onze groeimogelijkheden. Een nieuwe en lagere inkomensstatus kan dan in het verschiet liggen. Minder wordt onmogelijk of onvoorstelbaar.

Wim Onderdelinden