Opening kantoor

Gelet op de richtlijnen van het RIVM werken veel van onze medewerkers thuis.

Op werkdagen is er altijd iemand op ons kantoor aanwezig van 08.30 tot 15.30.
Indien u uw boekhouding of andere bescheiden wilt komen brengen dan kan dat binnen deze tijden.

Telefonisch en per mail zijn we ook gewoon bereikbaar.

Btw-aftrek terbeschikkinggestelde leasefiets

De bestaande regeling voor de fiets van de zaak is uitgebreid naar leasefietsen. Dus, leaset u fietsen en stelt u die ter beschikking aan uw werknemer(s)? Dan kunt u de btw in de leasetermijnen in aftrek brengen, totdat het totaal van de in aftrek gebrachte btw het maximum van € 130 (21/121 x € 749) heeft bereikt. Deze uitbreiding staat overigens los van de nieuwe bijtelling voor de fiets van de zaak in de inkomstenbelasting.