Opening kantoor

Gelet op de richtlijnen van het RIVM werken veel van onze medewerkers thuis.

Op werkdagen is er altijd iemand op ons kantoor aanwezig van 08.30 tot 15.30.
Indien u uw boekhouding of andere bescheiden wilt komen brengen dan kan dat binnen deze tijden.

Telefonisch en per mail zijn we ook gewoon bereikbaar.

Invoering roettax voor diesel(bestel)auto’s

Sinds 1 januari 2020 is de fijnstoftoeslag ingevoerd voor dieselauto’s en dieselbestelauto’s die geen fabrieksroetfilter hebben en meer fijnstof uitstoten dan de fijnstofnorm. Die norm bedraagt 5 milligram per kilometer en voor dieselauto’s waarvan de fijnstofuitstoot wordt uitgedrukt in kilowattuur (kWh), zoals zware dieselbestelauto’s, 10 milligram per kWh fijnstof. De fijnstoftoeslag – ook wel roettax genoemd - bedraagt 15% op de motorrijtuigenbelasting. De Belastingdienst gaat uit van de gegevens over de fijnstofuitstoot zoals die zijn vastgelegd in het kentekenregister bij de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW)