Opening kantoor

Gelet op de richtlijnen van het RIVM werken veel van onze medewerkers thuis.

Op werkdagen is er altijd iemand op ons kantoor aanwezig van 08.30 tot 15.30.
Indien u uw boekhouding of andere bescheiden wilt komen brengen dan kan dat binnen deze tijden.

Telefonisch en per mail zijn we ook gewoon bereikbaar.

Minder kostenaftrek

Heeft u een inkomen dat wordt belast in de hoogste belastingschijf? Dan kunt u de
persoonsgebonden aftrekposten, zoals de aftrek van giften, ziektekosten en betaalde partneralimentatie nog tegen 46% in aftrek brengen. Vorig jaar bedroeg de aftrek nog 51,75%. Ook de komende jaren wordt de aftrek van de persoonsgebonden aftrekposten verder afgebouwd tot een aftrek tegen een tarief van 37,05% in 2023.

Let op
De aftrekbeperking geldt niet voor premies voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en lijfrentepremies.