Opening kantoor

Gelet op de richtlijnen van het RIVM werken veel van onze medewerkers thuis.

Op werkdagen is er altijd iemand op ons kantoor aanwezig van 08.30 tot 15.30.
Indien u uw boekhouding of andere bescheiden wilt komen brengen dan kan dat binnen deze tijden.

Telefonisch en per mail zijn we ook gewoon bereikbaar.

Lager eigenwoningforfait en minder renteaftrek

Het eigenwoningforfait bedraagt 0,60% van de WOZ-waarde voor woningen met een WOZ-waarde van meer dan € 75.000 en minder dan € 1.090.000 Vorig was dit forfait 0,65%. Bij een hogere WOZ-waarde blijft het forfait 2,35%.
Dit jaar is gestart met de stapsgewijze vermindering van de aftrekposten in de hoogste belastingschijf. Die begint bij een inkomen vanaf € 68.507. Dit betekent dat u de hypotheekrente nog tegen 46% (in plaats van 49%) in aftrek kunt brengen. De komende jaren wordt de aftrek verder afgebouwd tot maximaal 37,05% in 2023.

Let op
De afbouw van de hypotheekrenteaftrek kan aanleiding zijn om uw voorlopige aanslag of teruggaaf te laten aanpassen. Dat geldt ook in het geval u vorig jaar uw hypotheek hebt overgesloten naar een hypotheek met een veel lagere rente, waardoor u minder renteaftrek heeft.