Opening kantoor

Gelet op de richtlijnen van het RIVM werken veel van onze medewerkers thuis.

Op werkdagen is er altijd iemand op ons kantoor aanwezig van 08.30 tot 15.30.
Indien u uw boekhouding of andere bescheiden wilt komen brengen dan kan dat binnen deze tijden.

Telefonisch en per mail zijn we ook gewoon bereikbaar.

Meer tijd om lage WW-premie veilig te stellen

Sinds 1 januari 2020 wordt de WW-premie bepaald door de aard van het arbeidscontract. U betaalt de lage premie (2,94%) bij een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, die geen oproepovereenkomst is. In de andere gevallen betaalt u de hoge premie (7,94%). Wilt u de lage premie kunnen toepassen, dan zullen de schriftelijke contracten voor werknemers die voor onbepaalde tijd in dienst zijn, bij de loonadministratie moeten worden bewaard.

Ontbreken de schriftelijke contracten, dan zullen deze alsnog moeten worden opgesteld. Het is ook toegestaan om hiervoor een aanvulling in uw loonadministratie op te nemen, waaruit blijkt dat sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die geen oproepovereenkomst is. Deze aanvulling moet door u en uw werknemer ondertekend zijn.

Let op
Ook zult u de aard van de overeenkomst op de loonstrook en in de loonaangifte moeten vermelden.

Meer tijd
Werkgeversorganisaties gaven eind vorig jaar aan dat het niet voor alle werkgevers haalbaar is om vóór 1 januari 2020 een door de werkgever en werknemer ondertekende schriftelijke arbeidsovereenkomst of aanvulling in hun loonadministratie te hebben. Daarom is er toch nog uitstel verleend tot 1 april 2020 om hiervoor te zorgen. Daardoor mag u de lage WW-premie afdragen, ook als de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (geen oproepovereenkomst) of de aanvulling nog niet schriftelijk vastligt of als deze nog niet door u en uw werknemer is ondertekend. U kunt dan in de loonaangifte bij de rubriek ‘schriftelijke arbeidsovereenkomst’ ‘ja’ invullen.

Voorwaarden
Het uitstel geldt alleen voor arbeidsovereenkomsten van werknemers die voor 1 januari jl. al bij u voor onbepaalde tijd in dienst waren. Dit moet blijken uit de voor 1 april 2020 in de loonadministratie opgenomen en door u en uw werknemer ondertekende schriftelijke arbeidsovereenkomst of aanvulling. Voldoet u op 1 april 2020 niet aan deze voorwaarden, maar wordt de arbeidsovereenkomst daarna wel voortgezet, dan bent u met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 alsnog de hoge WW-premie verschuldigd.

Tip
Inventariseer ook of u werknemers heeft met veel extra (betaalde) uren of overuren. Als die extra uren de contracturen met 30% of meer overschrijden, moet de door u in 2020 betaalde lage WW-premie achteraf worden herzien in de hoge WW-premie.

Check tijdig of u aan alle voorwaarden voldoet en onderneem waar nodig actie, zodat u volgend jaar niet onnodig de hoge WW-premie moet betalen.