VAR wordt BGL

De verklaring arbeidsrelatie (VAR) wordt in 2015 vervangen door de beschikking geen loonheffingen (BGL). In oktober 2014 heeft de belastingdienst deze wijziging aangekondigd door alle zzp-ers met een VAR een brief te sturen. Gevolg van de wijziging is dat het voor 2015 niet nodig is een nieuwe VAR aan te vragen. Zzp-ers die in 2014 al een VAR hadden, kunnen deze ook in 2015 gebruiken.

Hoe werkt de BGL
De zzp-er kan vooraf aan de belastingdienst een oordeel vragen over de werkzaamheden die voor de opdrachtgever worden verricht. In de aanvraag moet een beeld worden geschetst over hoe de werkzaamheden worden uitgevoerd. Deze feiten en omstandigheden worden beschreven in een bijlage bij de BGL. De belastingdienst kan deze feiten en omstandigheden achteraf toetsen. Aan de hand van de gegeven antwoorden op de aanvraag beoordeelt de belastingdienst of er op de beloning loonheffing moet worden ingehouden. Als dit niet hoeft, dan geeft de belastingdienst een BGL af.


Indien de feiten en omstandigheden waaronder de werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomen met de beschrijving bij de BGL, dan loopt de opdrachtgever geen risico op naheffingen voor loonbelasting. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om dit te toetsen. Als er afwijkingen worden geconstateerd dan kan de opdrachtgever de zzp-er verzoeken een nieuwe BGL aan te vragen.
Anders dan bij de VAR is de BGL geen oordeel van de belastingdienst over hoe de inkomsten bij de zzp-er worden belast. Het feit dat u een BGL kunt overleggen, betekent niet automatisch dat er sprake is van winst uit onderneming. Dat is een belangrijk verschil ten opzichte van de VAR.

Het is niet zo dat een BGL vereist is. Net als bij de VAR is het aanvragen van een BGL niet verplicht. Een opdrachtgever kan er wel naar vragen.

Waarom de BGL
Aanvankelijk was het de bedoeling om de BGL al op 1 januari 2014 in te laten gaan. De politiek wil zo snel mogelijk van de VAR af. Op internet zijn sjablonen te bekijken waar precies in staat wat je bij welke vraag moet beantwoorden om de gewenste VAR te krijgen. Dit werkt misbruik van de VAR in de hand. In de praktijk komt het voor dat mensen als zzp-er werken zonder dat zij dit zelf weten of gewild hebben.

Ingangsdatum
Het is nog onduidelijk wanneer de BGL wordt ingevoerd. Het wetsvoorstel dat de BGL mogelijk moet maken, is eind september naar de Tweede Kamer gestuurd. Hier moet de wet nog worden behandeld. Vervolgens moet de wet nog door de Eerste Kamer en moet de wet nog officieel worden gepubliceerd voordat het in werking kan treden. Of invoering in 2015 gehaald wordt is zeer twijfelachtig.

Effecten
Een andere reden om de BGL in te voeren, is dat de politiek het aantal zzp-ers wil indammen. In veel branches hebben werknemers plaats moeten maken voor zzp-ers. Indien een zzp-er ondernemer is en aan het urencriterium voldoet, dan kan de ondernemersaftrek (zelfstandigenaftrek en eventueel startersaftrek) en MKB-winstvrijstelling worden geclaimd. De belasting op deze winst is lager dan de belasting op loon. Doordat steeds meer belastingplichtigen voor deze faciliteiten in aanmerking komen, dalen de belastinginkomsten.
Een ander effect van de BGL zal waarschijnlijk zijn dat de belastingdienst bij de minste twijfel de BGL zal afwijzen. In dat geval zal een opdrachtgever loonheffing inhouden. Het risico van een naheffing ligt immers bij de opdrachtgever. Het inhouden van loonheffing is zowel voor de opdrachtgever als voor de belastingdienst altijd een veilige keuze.

Indien de BGL wordt ingevoerd, meld de opdracht dan tijdig aan. Het toetsen van de werkelijke feiten en omstandigheden moet niet alleen bij de aanvraag worden gedaan, maar ook tijdens de werkzaamheden. Dat is nu bij de VAR ook verplicht, maar in de praktijk gebeurt dit weinig. Regelmatig toetsen en wijzigingen tijdig doorgeven, kan veel fiscale problemen voorkomen.

L.J.E. de Boer RB