Opening kantoor

Gelet op de richtlijnen van het RIVM werken veel van onze medewerkers in ieder geval t/m 28 april 2020 thuis.

Op werkdagen is er altijd iemand op ons kantoor aanwezig van 08.30 tot 15.30.
Indien u uw boekhouding of andere bescheiden wilt komen brengen dan kan dat binnen deze tijden.

Telefonisch en per mail zijn we ook gewoon bereikbaar.

Start UBO-registratie uitgesteld

Eind vorig jaar stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel dat uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (Ultimate Benificial Owners) verplicht tot registratie van hun persoonsgegevens. Het was de bedoeling dat dit wetsvoorstel op 10 januari 2020 in werking zou treden. Maar deze deadline is niet gehaald. Momenteel is het wetsvoorstel namelijk nog in behandeling bij de Eerste Kamer.

De inwerkingtreding wordt nu verwacht in het voorjaar van 2020. U zult dan aan deze verplichting moeten voldoen als u kwalificeert als UBO. Dat is het geval als u uiteindelijk voor 25% of meer eigenaar bent van - of zeggenschap hebt over - onder meer een bv, nv, stichting of vereniging, maar ook van en over een maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap. De informatie voor het UBO-register levert u aan bij de Kamer(s) van Koophandel. Het UBO-register wordt openbaar.

Dat baart u mogelijk zorgen, maar er zijn maatregelen getroffen om uw privacy en veiligheid te beschermen. De persoon die gegevens uit het UBO-register wil raadplegen, moet zich namelijk vooraf identificeren. Met de nieuwe elektronische identificatiemiddelen kan de identiteit worden vastgelegd van de persoon die het UBO-register raadpleegt. Dit en de al eerder voorgestelde vergoeding voor het raadplegen van gegevens uit het register moeten de kans op misbruik verkleinen.

Inzage in aantal raadplegingen
Een andere maatregel geeft u inzage in het aantal keren dat uw gegevens zijn verstrekt. Hiervan worden uitgezonderd de raadplegingen door de Financiƫle inlichtingen eenheid (FIU-Nederland) en de bevoegde autoriteiten. U krijgt geen informatie over de identiteit van de raadpleger. Dat mag niet in verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).