Opening kantoor

Gelet op de richtlijnen van het RIVM werken veel van onze medewerkers thuis.

Op werkdagen is er altijd iemand op ons kantoor aanwezig van 08.30 tot 15.30.
Indien u uw boekhouding of andere bescheiden wilt komen brengen dan kan dat binnen deze tijden.

Telefonisch en per mail zijn we ook gewoon bereikbaar.

EIA op spudpaal verdwijnt grotendeels in 2020

De energielijst voor 2020 is bekendgemaakt. Op de energielijst staan de bedrijfsmiddelen die in 2020 in aanmerking komen voor energie-investeringsaftrek (EIA). De EIA bedraagt net als in 2019 45%. De aanvraag EIA moet binnen drie maanden na het geven van de opdracht zijn gedaan bij de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO).

Meest in het oog springende wijziging ten opzichte van 2019 betreft de spudpaal. In 2020 is EIA op een spudpaal alleen nog mogelijk bij bestaande werkschepen. Onder werkschepen verstaat RVO schepen die geen lading vervoeren, maar worden ingezet voor bouw- of herstelwerkzaamheden in of aan waterwegen, zoals kraan- en/of baggerschepen. Spudpalen voor binnenvaartschepen, sleep- en duwboten zijn uitgesloten voor Energie-investeringsaftrek.

Wilt u nog gebruik maken van de mogelijkheden uit de energielijst van 2019 dan moet u de investering in 2019 hebben gedaan. Onder investeren wordt verstaan het aangaan van een verplichting / plaatsen van een order. Als dat in 2019 gebeurt dan geldt de energielijst 2019. Het is niet van belang of het bedrijfsmiddel ook in 2019 in gebruik genomen wordt.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Lucien de Boer.