De jaarrekening

In deze maand worden weer de eerste jaarrekeningen over het kalenderjaar 2014 vervaardigd en uitgebracht aan de ondernemers en dus ook aan de kredietverstrekkers.

Als het goed is, zullen de uitkomsten niet echt heel verrassend zijn:

 • de eerder vervaardigde voorlopige resultatenrekeningen van de betreffende kwartalen moeten al een beeld hebben laten zien
 • de veranderende schuldenpositie is ook een graadmeter
 • tenslotte de rekening courant: de mate van rood of zwart staan is al dan niet bemoedigend

Toch kunnen we in de jaarrekening méér lezen dan soms wordt aangenomen. Daarom willen de banken ook zo graag zo snel cijfers:

 • de (boekhoudkundige) waarde-ontwikkeling van het bedrijf
 • de verhouding tussen "de vorderingen op korte termijn" en "de schulden op korte termijn"
 • de hoogte van de liquide middelen
 • de ontwikkeling van "de schulden op lange termijn". Met andere woorden: hoeveel is er afgelost op de bankleningen
 • hoeveel privé is er uitgegeven en bovenal ook: waaraan is dat besteed.

Bij een B.V.: hoeveel loon is er aan de dga toegekend

 • hoeveel winst (of verlies) is er gerealiseerd
 • hoeveel investeringen zijn er gedaan en welke (fiscale) gevolgen zullen die de komende jaren hebben
 • hoeveel bedraagt het afschrijvingsniveau als onderdeel van de verlies- en winstrekening
 • zijn de (latente) omzetbelastingverplichtingen goed in beeld
 • is de verhouding tussen het gerealiseerde resultaat en de privé-onttrekkingen in orde
 • kunnen "de schulden op korte termijn" betaald worden met de ruimte op de rekening courant
 • zijn er zaken uit de verlies- en winstrekening die uit de ban springen t.o.v. het jaar ervoor
 • hoe is het met de fiscale positie van de auto

Allemaal punten en vragen die in het jaarlijkse gesprek met de bankier aan de orde kunnen komen en waar de ondernemer, samen met zijn adviseur, een antwoord op moet formuleren.
Niet ongebruikelijk is om, aan de hand van de voorliggende cijfers, bestaande begrotingen/prognoses bij te stellen en te actualiseren. De kunst is ook om zoveel mogelijk verrassingen uit te sluiten/te voorkomen waardoor tijdig maatregelen genomen kunnen worden.
Calculeren en anticiperen: het lijkt zo simpel maar dat is het niet. Samen met uw adviseur is dit een permanente uitdaging om stappen te maken en zicht te krijgen/houden op de eigen onderneming.

Wim Onderdelinden