Opening kantoor

Gelet op de richtlijnen van het RIVM werken veel van onze medewerkers in ieder geval t/m 28 april 2020 thuis.

Op werkdagen is er altijd iemand op ons kantoor aanwezig van 08.30 tot 15.30.
Indien u uw boekhouding of andere bescheiden wilt komen brengen dan kan dat binnen deze tijden.

Telefonisch en per mail zijn we ook gewoon bereikbaar.

Heb ik een Testament?

Het komt steeds vaker voor dat iemand niet meer weet of hij of zij een testament heeft laten maken. Dit zal met name aan de orde zijn wanneer het testament in kwestie al zeer lang geleden door de notaris is opgemaakt. Daarnaast komt het ook regelmatig voor dat het destijds gemaakte testament met geen mogelijkheid meer kan worden teruggevonden, omdat het té goed is opgeborgen, of per ongeluk is meegegaan met het oud papier. Dat is praktisch gezien behoorlijk lastig. Want hoe kom je er nu achter wat er in het testament stond, als je het fysieke document niet meer voorhanden hebt? Daar is nu een oplossing voor gevonden!

Als je een testament maakt, dan wordt dat geregistreerd in het Centraal Testamentenregister (CTR) van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Na je overlijden kan bij dit register worden opgevraagd of er een testament is. Dit kan de notaris doen, maar je erfgenamen kunnen ook zelf schriftelijk een verzoek hiervoor indienen. Zij moeten dan wel een afschrift van de overlijdensakte meesturen. Als blijkt dat er een testament is, dan wordt gemeld wanneer dit testament is opgesteld en bij welke notaris. De inhoud van het testament zelf wordt uiteraard niet bekendgemaakt. Dat is aan de notaris!

Procedure bij testament levende persoon
In het CTR kan sinds kort ook worden opgezocht of een nog levende persoon een testament heeft gemaakt. Je kunt dit door de notaris laten doen, of zelf contact opnemen met het CTR. Na een telefonische afspraak kun je persoonlijk langskomen, waarbij je jezelf wel moet kunnen legitimeren. Het CTR zoekt de gegevens op in het register, waarna je te horen krijgt of je wel of niet een testament hebt gemaakt, en zo ja, bij welke notaris. Aan deze procedure zijn geen kosten verbonden.