Opening kantoor

Gelet op de richtlijnen van het RIVM werken veel van onze medewerkers in ieder geval t/m 28 april 2020 thuis.

Op werkdagen is er altijd iemand op ons kantoor aanwezig van 08.30 tot 15.30.
Indien u uw boekhouding of andere bescheiden wilt komen brengen dan kan dat binnen deze tijden.

Telefonisch en per mail zijn we ook gewoon bereikbaar.

Geef aan cultuur – dat is niet zo duur

Je kent de regeling van de aftrekbare giften. Gewone – niet periodieke – giften zijn aftrekbaar, mits zij zijn gedaan aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI) of een steunstichting SBBI. ANBI’s kun je vinden op de website van de Belastingdienst via de module ‘ANBI opzoeken’. Je controleert dan vooraf of de instelling wel de vereiste status heeft, maar ook of de ANBI de status culturele instelling heeft. De gift komt dan in aftrek voor 125% van het betaalde bedrag. Deze extra verhoging bedraagt maximaal € 1.250. Ook steunstichtingen SBBI (sport en muziek) kun je vinden op genoemde website. Is het nog verstandig om giften in de tijd naar voren te halen?

Dat is zeker het geval. In 2019 wordt de aftrek nog geëffectueerd tegen het voor je cliënt geldende marginale tarief. Als zijn of haar inkomen leidt tot toepassing van het hoogste tarief, is de besparing in 2019 nog 51,75% van de aftrek. Vanaf 2020 verandert dit: de gift wordt dan als onderdeel van de persoonsgebonden aftrek gecorrigeerd met de tariefmaatregel. Dit houdt in dat de effectieve besparing in de hoogste schijf wordt teruggebracht naar 46%. Door de gift nog in 2019 te doen, levert de aftrek dus bijna 6% meer op.

Tip
Ben je gewend om jaarlijks giften te doen? Overweeg in dat geval om je voor 2020 geplande gift toe te voegen aan je gift over 2019 – en om deze dus nog dit jaar te doen. Denk daarbij wel aan het plafond van 10% van het verzamelinkomen.