Woning, hypotheek en rente

Aflossen op uw eigenwoningschuld of niet

De vermindering van de hypotheekrenteaftrek in de komende jaren is voor u wellicht aanleiding om af te lossen op uw eigenwoningschuld. Maar dat is niet altijd voordelig.
Bent u namelijk van plan te verhuizen en heeft u eerder afgelost op uw eigenwoningschuld, dan wordt uw renteaftrek voor een nieuwe hypotheek mogelijk beperkt door de werking van de zogenoemde bijleenregeling.

Uw eigenwoningreserve (het verschil tussen de netto verkoopprijs van uw verkochte woning en uw hypotheek) is groter geworden door de eerdere aflossing op de eigenwoningschuld. U wordt geacht deze (grotere) reserve te herinvesteren in uw nieuwe woning. In zoverre heeft u geen renteaftrek voor de nieuwe eigenwoningschuld.

Levering van uw verkochte woning uitstellen of juist niet
Verkoopt u dit (na)jaar uw eigen woning met een overwaarde, maar heeft u aan het eind van het jaar nog geen nieuwe eigen woning gekocht? U doet er dan verstandig aan om de levering uit te stellen tot na 1 januari 2020. Zolang de levering nog niet heeft plaatsgevonden, blijft de woning tot box 1 behoren. De overwaarde hoeft u dan op de peildatum 1 januari 2020 niet tot uw box-3-vermogen te rekenen. Is uw hypotheekschuld hoger dan de waarde van uw woning, dan staat uw woning ‘onder water’? In dat geval is levering in 2019 juist voordelig voor de box-3-heffing. Dit geldt ook als u nog dit jaar een woning wilt kopen met eigen vermogen.

Check de looptijd van uw dubbele hypotheekrenteaftrek
Staat uw voormalige eigen woning te koop en bent u inmiddels verhuisd naar een andere eigen woning? Of heeft u de woning al wel verkocht, maar nog niet overgedragen aan de koper? U kunt dan tijdelijk zowel de rente van de hypotheek op uw voormalige woning als van de hypotheek op uw huidige eigen woning in aftrek brengen in uw IB-aangifte. Dat geldt ook voor de situatie waarin u al een woning heeft gekocht, maar nog niet bent verhuisd of waarin u een woning laat bouwen. De termijn voor de dubbele hypotheekrenteaftrek is in de regel drie jaar. Ga na of u nog dubbele renteaftrek heeft. Zo niet, laat uw voorlopige aanslag/teruggaaf 2020 aanpassen.

Loopt uw termijn af voor dubbele renteaftrek bij verhuur?
Verhuurt u tijdelijk uw niet verkochte eigen woning? Tijdens de verhuur heeft u dan geen renteaftrek. Maar als die verhuur eindigt binnen de 3-jaarstermijn voor dubbele renteaftrek, dan herleeft de dubbele renteaftrek voor de resterende termijn van 3 jaar. Zodra de 3-jaarstermijn is verstreken, heeft u daarna bij beëindiging van de verhuur definitief geen recht meer op renteaftrek, tenzij u zelf weer in de tijdelijk verhuurde woning gaat wonen. Vervalt uw renteaftrek? Laat uw voorlopige teruggaaf/aanslag 2020 aanpassen.

Verhuur niet verkochte woning nog even uitstellen of juist niet
Overweegt u om uw niet verkochte eigen woning tijdelijk te verhuren? In dat geval kan het verstandig zijn om dit over de jaarwisseling heen te tillen. De woning en de hypotheek gaan namelijk tijdens de verhuurperiode tot uw box 3-vermogen behoren. De peildatum voor de box 3-heffing is 1 januari van het kalenderjaar. Heeft u nog overwaarde op uw niet verkochte woning en stelt u de aanvang van de verhuur uit tot na de jaarwisseling, dan bespaart u dus box-3-belasting. Als uw woning ‘onder water’ staat, kan het wel aantrekkelijk zijn om de verhuur nog dit jaar te starten.