Opening kantoor

Gelet op de richtlijnen van het RIVM werken veel van onze medewerkers thuis.

Op werkdagen is er altijd iemand op ons kantoor aanwezig van 08.30 tot 15.30.
Indien u uw boekhouding of andere bescheiden wilt komen brengen dan kan dat binnen deze tijden.

Telefonisch en per mail zijn we ook gewoon bereikbaar.

Minder eigenwoningforfait en renteaftrek

Het eigenwoningforfait gaat in 2020 omlaag. Voor woningen met een WOZ-waarde van meer dan € 75.000 en minder dan € 1.080.000 (bedrag 2019)) bedraagt de forfaitaire bijtelling 0,60% (in 2019: 0,65%) over de WOZ-waarde. Daarboven blijft het forfait 2,35% over de WOZ-waarde boven € 1.080.000.

Afbouw aftrek geen of kleine eigenwoningschuld
De regeling waarbij u geen eigenwoningforfait hoeft bij te tellen bij uw inkomen als u geen of slechts een kleine hypotheek heeft, wordt stapsgewijs in 30 jaar afgeschaft. De aftrek wordt jaarlijks met 3,1/3% verlaagd. In 2019 is de aftrek beperkt tot 96,2/3%. In 2020 wordt de aftrek beperkt tot 93,1/3%. Houd hiermee rekening.

Minder hypotheekrenteaftrek
De tariefschijven in de loon- en inkomstenbelasting worden al in 2020 (in plaats van 2021) teruggebracht naar twee schijven: een schijf van 37,35% en een schijf van 49,5%. De tweede schijf begint bij een inkomen vanaf € 68.507. Dit beginpunt van de tweede schijf wijzigt niet tot en met 2021. Het kabinet houdt wel vast aan de vorig jaar aangenomen afbouw van aftrekposten in de hoogste belastingschijf. Valt uw inkomen in de hoogste belastingschijf? In dat geval is de hypotheekrente in 2020 nog aftrekbaar tegen een tarief van 46% (nu: 49%).

Actiepunt
U mag in 2019 de hypotheekrente over de periode 1 januari tot 1 juli 2020 vooruitbetalen en in 2019 in aftrek brengen. Doe dit wel in overleg met uw bank. Er zijn banken die hier niet aan meewerken. Als het kan, laat dan de vooruitbetaling schriftelijk vastleggen. U heeft dan tegenover de Belastingdienst een bewijs van betaling.