Ontwikkeling van de kosten in de binnenvaartsector

Panteia brengt elk jaar in opdracht van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) de ontwikkeling van de kosten in de binnenvaartsector in kaart. Dit wordt gedaan voor de algemene binnenvaart en enkele belangrijke deelmarkten. Tevens wordt een vooruitblik gegeven op de kostenontwikkeling van de binnenvaartsector in het komende jaar.

Kostenontwikkeling 2014 en raming 2015 en Deelmarkten, waaronder zand- en grintmarkt

Bron: CBRB en Panteia