Opening kantoor

Gelet op de richtlijnen van het RIVM werken veel van onze medewerkers thuis.

Op werkdagen is er altijd iemand op ons kantoor aanwezig van 08.30 tot 15.30.
Indien u uw boekhouding of andere bescheiden wilt komen brengen dan kan dat binnen deze tijden.

Telefonisch en per mail zijn we ook gewoon bereikbaar.

Zorg voor juiste inschrijving bij KvK

Pensioenfondsen maken bij het ‘opsporen’ van ondernemingen die onder hun werkingssfeer zouden kunnen vallen, ook gebruik van gegevens bij de Kamer van Koophandel (de SBI-code). Alleen een SBI-code is voor een pensioenfonds geen grond om een onderneming aan te sluiten. Het kan wel een aanwijzing zijn.
Het is dan de verantwoordelijkheid van u als werkgever om ervoor te zorgen dat de relevante gegevens boven tafel komen als u het oneens bent met de aansluiting. Denk daarbij aan omzetspecificaties en verdeling van de loonsom. U bent zélf verantwoordelijk voor een juiste inschrijving bij de KvK.