Andere rol banken

In heel veel gesprekken met ondernemers gaat het over (de rol van) de banken waarbij dan belicht worden de eigen, al dan niet problematische, situatie bij hun bank en de bankpolitiek in het algemeen. Nog nooit is er zoveel over de banken gesproken als in de laatste 6 crisisjaren. De aanleiding voor dit artikel is met name het interview dat het Financieel Dagblad had met Bert Bruggink, financieel en risicobestuurder van de Rabobank.

Enkele uitspraken:

  • de hypotheekrente zal de komende jaren flink oplopen willen banken nog geld kunnen verdienen aan (bedrijfs)financieringen
  • de Nederlandse hypotheekrente gaat de komende jaren volledig op de schop
  • vanwege hogere kapitaaleisen zullen enorme hypotheekportefeuilles worden verkocht aan institutionele beleggers. Dit leidt tot hogere hypotheekrente
  • banken zullen voor nieuwe hypotheken alleen nog optreden als tussenpersoon tussen geldverstrekkers (de institutionele beleggers) en de geldvragers (de ondernemers)
  • op dit moment zijn de rentemarges op bankproducten (zowel zakelijk als particulier) laag
  • hogere buffereisen en nieuwe Europese eisen voeren de druk op waardoor er sprake is van een (veel) mindere aantrekkelijkheid
  • andere, overnemende, partijen hebben geen last van deze steeds zwaarder wordende regels
  • de bank is, in ieder geval van oorsprong, geëquipeerd geld te verstrekken, risico's in te schatten en adequaat te prijzen. Regelgeving echter duwt ons de andere kant op.


De storm van kritiek die op bovenstaande (securitisatie is het woord dat hierbij hoort) is ontstaan, zal ik hier niet allemaal toelichten. Het gaat nu om de visie van een grote bank die een nieuwe periode inluidt van financieringen. Over de rol van de huidige intermediairs wordt nog niet gerept......

Uiteindelijk, at the end, is de ondernemer gebaat bij nette financieringsvormen met nette tarieven door geldverstrekkers die benaderbaar zijn. En dit laatste is ook nog een punt dat in de commentaren niet echt doorklinkt. Is er, na kredietverlening, nog een contactpersoon en uit welke geleding komt die man of vrouw?
Als we Bert Bruggink mogen geloven, is bovenstaande dichterbij dan we denken.

Wim Onderdelinden