Duits minimumloon

Voor wie geldt de regeling?
Het Duitse minimumloon van 8,50 euro geldt voor alle werknemers ouder dan 18 jaar in loondienst die actief zijn op Duits grondgebied, inclusief werknemers uit andere landen. Of de werknemer direct werkt voor een onderneming of dat men is ingehuurd via een uitzendbureau, dat maakt niet uit. De Duitse wet kent dus geen minimumjeugdloon.

Voor wie geldt de regeling niet?

 • bemanningsleden onder de 18 jaar.
 • voor bemanningsleden die een nautische opleiding volgen.
 • voor stagiairs die korter dan 3 maanden stage lopen.
 • Partners die deel zijn van een eenmanszaak of van een VOF en ZZP-ers vallen niet onder de regeling. De Duitse meldingsregeling is op dit punt onduidelijk. BLN-KSV neemt het standpunt in dat al die bemanningsleden dus niet aanmeld hoeven te worden.
 • Transitovervoer

Hou een kopie van de leeroverkomst aan boord.
Heeft u een personeelslid tussen de 18 en 23 jaar, die geen opleiding volgt en het minimumloon verdient, dan heeft u een probleem. Het minimumloon voor een 18 jarige in Nederland bedraagt € 3,98 bruto per uur en voor een 22 jarige € 7,36 bruto per uur.

Wat moet er nu gebeuren?
De Duitsers eisen voor buitenlandse werkgevers het volgende:

 • Werkgevers moeten wanneer zij in Duitsland gaan varen vooraf een schriftelijke melding (voorheen was er sprake van een melding per fax, maar daar wordt inmiddels van afgestapt) doen van met welk personeel en welke uitzendkrachten ze wanneer in Duitsland zullen zijn.
 • Tevens moet de werkgever verklaren dat de bemanning het wettelijk loon van minimaal 8,50 euro verdient.
 • Tenslotte moet de werkgever verklaren de loonadministratie gedurende twee jaar te bewaren en op verzoek van de Duitse douane in het Duits vertaald ter beschikking zal stellen.

Brancheorganisatie BLN-KSV heeft in Duitsland aangegeven dat er voor de binnenvaart in de meeste gevallen geen planning is te maken wanneer men in Duitsland vaart. Ons advies luidt om als u nog geen inzicht heeft in de planning een ruime aanmelding te doen. De aanmelding kan tot 6 maanden vooruit. Dus u stuurt b.v. op 1 februari de melding. Voor de tijdsperiode geeft u aan dat u verwacht dat u gedurende de komende 6 maanden, dus tot 1 augustus, in Duitsland zult gaan varen. Na 6 maanden moet er weer een nieuwe melding worden gedaan. Alleen als er in de bemanning iets verandert is het nodig een nieuwe melding te doen (die dan weer voor 6 maanden vooruit gemaakt kan worden). BLN-KSV is tevens bezig de tijdsperiode te verlengen.

Waar moet het aangemeld worden en met welk formulier?
De hele regeling staat op de website van de Duitse douane:
Formulier voor regulier personeel
Formulier voor uitzendpersoneel

Hoe moet het worden opgestuurd?
De regeling geeft aan dat het formulier moet worden uitgeprint en ondertekend naar het volgende adres moet worden opgestuurd, gefaxt (+49 (0) 221/964870) of gemaild (mailadres is nog niet bekend).
Bundesfinanzdirektion West
Wörthstraße 1-3
50668 Köln
Zorg in alle gevallen dat u een afschrift van de melding in uw administratie houdt. U krijgt namelijk geen bevestiging van de aanmelding.

Wat moet u daarna registreren?
Volgens de regeling moet u de gewerkte tijden van uw werknemers in Duitsland registreren. Als u de werktijden van uw werknemers al registreert dan is dat voldoende en hoeft dat niet te worden aangepast voor Duitsland. Met betrekking tot de dagen in Duitsland (de uitvoering van de planning) heeft BLN-KSV de Duitsers verzocht hiervoor het vaartijdenboek te mogen gebruiken. Dat wordt onderzocht. BLN-KSV stelt zich op het standpunt dat u voorlopig het vaartijdenboek als uw registratie kunt gebruiken.

Wat moet u bewaren?
Van uw werknemers moet u twee jaar bewaren:

 • de arbeidsovereenkomst
 • de loonadministratie
 • de betalingsbewijzen
 • de gewerkte tijden


Wat moet u met documenten die u van verladers en bevrachters krijgt?
Gekoppeld aan de invoering van het minimumloon in Duitsland sturen verlader en bevrachters in een groot aantal gevallen documenten aan binnenvaartondernemingen. In die documenten die door de binnenvaartondernemer ondertekend moeten worden, waarmee de ondernemer/werkgever verklaart dat het personeel dat wordt ingezet in Duitsland het Duitse minimumloon krijgt betaald. Maar daarnaast wordt de binnenvaartondernemer geacht controle te houden op voor- en navervoer. BLN-KSV hebben die documenten neergelegd bij juristen om daar een advies over te krijgen. Ons advies is om de ondertekening uit te stellen tot er meer duidelijkheid over de rechtspositionele consequenties is.

BLN-KSV reactie "Vorige week heeft het bestuur van BLN-KSV in Bonn gesproken met vertegenwoordigers van het Duitse Ministerie van Financiën en Economische zaken. De Duitse zusterorganisatie BDS was bij het gesprek aanwezig.
BLN-KSV heeft de bezwaren tegen de uitvoeringsregeling van deze nieuwe Duitse wet puntsgewijs uiteengezet. Van Duitse zijde is gereageerd dat de huidige regelingen voorlopig nog niet aangepast kunnen worden. Zo worden o.a. suggesties om het Vaartijdenboek als registratie voor de aanwezigheid in Duitsland te gebruiken door de Duitsers meegenomen maar zijn nog niet goedgekeurd.

BLN-KSV blijft op alle niveaus aan de bel trekken om van deze volledig overbodige administratieve werklast af te komen. We vinden het onzin en onuitvoerbaar dat je vooraf moet verklaren dat je je aan de wet zal gaan houden en dat je vooraf moet aangeven wanneer je in Duitsland gaat varen. Daarom hebben we onder andere en brief geschreven aan de Minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid en bezwaar aangetekend tegen het feit dat het wettelijke Nederlandse minimumjeugdloon niet voldoende is om in Duitsland te mogen varen".