FiscKwartaaltje augustus 2019

Elk kwartaal brengen wij een nieuwsflits uit met allerlei ontwikkelingen op fiscaal, bedrijfseconomisch en administratief gebied.
Onderwerpen in onze nieuwsflits van augustus 2019.

Tips voor de ondernemer
• Nieuwe Kleineondernemersregeling soms onvoordelig
• Zzp’ers beter beschermd
• Belastingdienst trekt btw-nummers in van nihil-aangevers
• Verzoek tijdig om teruggaaf buitenlandse btw
• Verbod asbestdaken van tafel

Tips voor de DGA
• Aandelen aan toonder afgeschaft voor niet-beursgenoteerde vennootschappen
• Verbetering privacybescherming in Centraal Aandeelhoudersregister

Tips voor werkgevers en werknemers
• Verdubbeling bijtelling elektrische auto’s in 2020
• Meer wijzigingen werkkostenregeling aangekondigd
• Controleer Wtl-beschikkingen 2018
• Nog altijd geen ontslagplicht bij slapend dienstverband
• Inventariseer tijdelijke contracten
• Uw oproepkrachten krijgen meer rechten!
• Vraag tijdig eHerkenning aan
• Faillissement en personeel; wat zijn de gevolgen?
• Bewaar arbeidsovereenkomsten bij de loonadministratie
• Meld arbeidsongeschiktheid bij uw pensioenfonds
• Benut subsidie voor praktijkbegeleiding

Tips voor elke belastingbetaler
• Tijd dringt voor tijdig aanleveren gegevens 2018 ex-ANBI
• Schuldig erkennen ook voor kleine bedragen
• Lenen voor inkomensaanvulling bij vermogen in stenen
• Crowdfunding als alternatief voor sparen
• Pas op met aanvragen ongehuwden-AOW na opname in verzorgingsinstelling!
• Zorg voor tijdige aangifte en betaling verhuurderheffing 2019