Opening kantoor

Gelet op de richtlijnen van het RIVM werken veel van onze medewerkers thuis.

Op werkdagen is er altijd iemand op ons kantoor aanwezig van 08.30 tot 15.30.
Indien u uw boekhouding of andere bescheiden wilt komen brengen dan kan dat binnen deze tijden.

Telefonisch en per mail zijn we ook gewoon bereikbaar.

FiscKwartaaltje augustus 2019

Elk kwartaal brengen wij een nieuwsflits uit met allerlei ontwikkelingen op fiscaal, bedrijfseconomisch en administratief gebied.
Onderwerpen in onze nieuwsflits van augustus 2019.

Tips voor de ondernemer
• Nieuwe Kleineondernemersregeling soms onvoordelig
• Zzp’ers beter beschermd
• Belastingdienst trekt btw-nummers in van nihil-aangevers
• Verzoek tijdig om teruggaaf buitenlandse btw
• Verbod asbestdaken van tafel

Tips voor de DGA
• Aandelen aan toonder afgeschaft voor niet-beursgenoteerde vennootschappen
• Verbetering privacybescherming in Centraal Aandeelhoudersregister

Tips voor werkgevers en werknemers
• Verdubbeling bijtelling elektrische auto’s in 2020
• Meer wijzigingen werkkostenregeling aangekondigd
• Controleer Wtl-beschikkingen 2018
• Nog altijd geen ontslagplicht bij slapend dienstverband
• Inventariseer tijdelijke contracten
• Uw oproepkrachten krijgen meer rechten!
• Vraag tijdig eHerkenning aan
• Faillissement en personeel; wat zijn de gevolgen?
• Bewaar arbeidsovereenkomsten bij de loonadministratie
• Meld arbeidsongeschiktheid bij uw pensioenfonds
• Benut subsidie voor praktijkbegeleiding

Tips voor elke belastingbetaler
• Tijd dringt voor tijdig aanleveren gegevens 2018 ex-ANBI
• Schuldig erkennen ook voor kleine bedragen
• Lenen voor inkomensaanvulling bij vermogen in stenen
• Crowdfunding als alternatief voor sparen
• Pas op met aanvragen ongehuwden-AOW na opname in verzorgingsinstelling!
• Zorg voor tijdige aangifte en betaling verhuurderheffing 2019