Box-3-heffing op zijn vroegst verlaagd in 2021

De box-3-heffing op spaargeld kan worden verlaagd, maar die verlaging kan pas op zijn vroegst in 2021 worden ingevoerd – het jaar 2020 is te kort dag voor invoering van nieuwe wetgeving op dit terrein. Dit heeft staatssecretaris Menno Snel kenbaar gemaakt aan de Tweede Kamer.
Snel geeft in een brief aan dat het mogelijk is om op Prinsjesdag met een oplossing te komen voor de huidige onrechtvaardige box-3-heffing, die ook moet worden betaald door mensen met bescheiden vermogens. De heffing is gebaseerd op een fictief rendement dat de meeste mensen niet kunnen behalen bij de huidige rentestanden.