Belastingdienst gaat bezwaar box-3-heffing afwijzen

De Belastingdienst heeft op zijn website een update geplaatst over de massaalbezwaarprocedures tegen de box-3-heffing over de jaren 2013 tot en met 2016. In die update geeft de Belastingdienst aan dat het massaal bezwaar over de jaren 2013 tot en met 2016 wordt afgewezen. Dit naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 14 juni 2016, waaraan vorige week ook aandacht is besteed in de Fiscasus.

De afwijzing vindt plaats middels een collectieve uitspraak, die wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Belastingplichtigen krijgen geen aparte brief. Als er uitstel van betaling is gevraagd, zal belastingrente in rekening worden gebracht.