Opening kantoor

Gelet op de richtlijnen van het RIVM werken veel van onze medewerkers thuis.

Op werkdagen is er altijd iemand op ons kantoor aanwezig van 08.30 tot 15.30.
Indien u uw boekhouding of andere bescheiden wilt komen brengen dan kan dat binnen deze tijden.

Telefonisch en per mail zijn we ook gewoon bereikbaar.

Ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2020

Het Ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2020 is gepubliceerd. Daaruit blijkt dat de ouder bij een gezamenlijk toetsingsinkomen van € 126.832 of meer in 2020 een toeslag van 33,3% van de opvangkosten ontvangt voor de opvang van het eerste kind. Vanaf dit inkomen wordt de toeslag voor een volgend kind afgebouwd van 82,5% naar 67,6% van de opvangkosten bij een gezamenlijk toetsingsinkomen van € 194.136 en hoger.

Ouders met een gezamenlijk toetsingsinkomen tot € 25.189 krijgen voor hun eerste en volgende kinderen de maximale kinderopvangtoeslag van 96% van de opvangkosten. De maximale uurprijs voor dagopvang wordt in 2020 € 8,17 (in 2019: € 8,02), voor buitenschoolse opvang € 7,02 (in 2019: € 6,98) en voor gastouderopvang € 6,27 (in 2019: € 6,15).