Ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2020

Het Ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2020 is gepubliceerd. Daaruit blijkt dat de ouder bij een gezamenlijk toetsingsinkomen van € 126.832 of meer in 2020 een toeslag van 33,3% van de opvangkosten ontvangt voor de opvang van het eerste kind. Vanaf dit inkomen wordt de toeslag voor een volgend kind afgebouwd van 82,5% naar 67,6% van de opvangkosten bij een gezamenlijk toetsingsinkomen van € 194.136 en hoger.

Ouders met een gezamenlijk toetsingsinkomen tot € 25.189 krijgen voor hun eerste en volgende kinderen de maximale kinderopvangtoeslag van 96% van de opvangkosten. De maximale uurprijs voor dagopvang wordt in 2020 € 8,17 (in 2019: € 8,02), voor buitenschoolse opvang € 7,02 (in 2019: € 6,98) en voor gastouderopvang € 6,27 (in 2019: € 6,15).