Opening kantoor

Gelet op de richtlijnen van het RIVM werken veel van onze medewerkers thuis.

Op werkdagen is er altijd iemand op ons kantoor aanwezig van 08.30 tot 15.30.
Indien u uw boekhouding of andere bescheiden wilt komen brengen dan kan dat binnen deze tijden.

Telefonisch en per mail zijn we ook gewoon bereikbaar.

Lage rente nekt veel ouderen

We hebben het er al jaren over: lage rente.
Eerder heb ik met regelmaat gesproken over de oorzaken hiervan. In dit artikel wil ik met name ingaan op de gevolgen voor voornamelijk veel ouderen.
Deze groeiende groep mensen heeft, als het goed is, al veel eerder nagedacht over hoe de financiën moeten/kunnen worden ingericht vanaf plm 65 jaar. Dus al vóórdat de AOW-leeftijd van kracht is.
Het inkomen kan dan bestaan uit:

  • restant-opbrengst ná verkoop onderneming
  • saldo van opgebouwde spaarmiddelen
  • polissen die tot uitkering gaan komen
  • wettelijke AOW-uitkering
  • al dan niet periodiek neven-inkomen.

Veel van deze componenten zijn/worden beïnvloed door de extreem lage rente. In een normale situatie zou deze rentecomponent zelfs een structureel onderdeel kunnen zijn van het te besteden inkomen.
Voorbeeld: als een polis wordt omgezet in een levenslange lijfrente wordt er een zogenaamde “rekenrente” vergoed. Die rekenrente bepaalt in hoge mate mede de hoogte van de maandelijkse uitkering.
Welnu, deze rekenrente bedraagt op dit moment maximaal slechts 1%
Ditzelfde grote probleem is ook aan de orde bij spaarrekeningen (rente is daar ongeveer nihil).

Het saldo van een verantwoord/voldoende inkomen ná bedrijfsbeëindiging staat dus al geruime tijd onder druk. Zeker als er niet tijdig voldoende voorzieningen zijn getroffen.
Het nog steeds ontbreken van een Nationaal Pensioenakkoord heeft ook zeker invloed op de lage rekenrente en de niet-indexering van pensioenen.
Het aanstaande vertrek van Draghi (president Europese Centrale Bank) zal, zo is de verwachting, in 2019 nog geen positieve wending op bovenstaande teweeg brengen.
Mensen raken al lang boos en geïrriteerd (en nog erger) over de beschreven problematiek.
Zeker ook begrijpelijk.

Ik ben niet zo van “berusten”. Ben alleen bang dat er op korte termijn weinig zal veranderen op dit punt.