Opening kantoor

Gelet op de richtlijnen van het RIVM werken veel van onze medewerkers thuis.

Op werkdagen is er altijd iemand op ons kantoor aanwezig van 08.30 tot 15.30.
Indien u uw boekhouding of andere bescheiden wilt komen brengen dan kan dat binnen deze tijden.

Telefonisch en per mail zijn we ook gewoon bereikbaar.

Weduwen in problemen?

“Als het nabestaandenpensioen niet goed wordt geregeld in het aanstaande nieuwe pensioenstelsel, dreigt armoede voor honderdduizenden weduwen”. Zo kopte het AD zeer onlangs.
De Kamerleden Eppo Bruins en Pieter Omtzigt willen via een initiatiefwet bovengenoemd probleem te lijf gaan. Dit gaat met name voor werknemers. In dit artikel wil ik echter de situatie belichten voor weduwen die vallen in de ondernemerssfeer.

  • Hierbij doel ik op weduwen die:nog (lang) niet de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt
  • niet in aanmerking komen voor deAlgemene Nabestaanden Wet of deze uitkering te laag vinden
  • geen of te lage oudedagspensioenen hebben afgesloten
  • geen voldoende vermogen hebben overgehouden uit de verkoop van de onderneming.

Als bovengenoemde risico’s aan de orde zouden kunnen komen, is het zaak om hier tijdig een (betaalbare) verzekering voor af te sluiten. Niemand wil dat zijn vrouw zo (onverwacht) wordt achtergelaten. Dit tijdig onderkennen en op anticiperen is een belangrijke voorwaarde om (geschetste) problemen te voorkomen. Het gaat dus om o.a. de navolgende voorzieningen:

● inkomensvoorziening vanaf moment overlijden echtgenoot tot AOW-leeftijd
● extra inkomensvoorziening vanaf AOW-leeftijd.

Bij deze laatste 2 voorzieningen heb ik het nog niet eens over de benodigde financiële ruimte i.v.m. investeringen in huis, inrichting, auto e.d. Kortom, ga eens met uw adviseur/boekhouder om de tafel om dit soort zaken/risico’s met elkaar te bespreken en te streven naar (latent) maatwerk.