Update renteswaps

De BLN-KSV heeft er vorig jaar voor gekozen om de bemiddeling over problemen met de rentswaps neer te leggen bij de Stichting renteswaps. Ze menen dat zij de juiste juridische kennis en expertise hebben om de individuele zaken goed te beoordelen. Een aantal ondernemers heeft er voor gekozen om zich aan te melden anderen geven ons aan dat zij de ontwikkelingen afwachten.


Stichting Renteswaps
In een recente update meldt de stichting renteswaps bij monde van Blenheim Advocaten het volgende: De Autoriteit Financiële Markten heeft banken vorig jaar verplicht gesteld om "revisiegesprekken" te voeren met klanten met rentederivaten, om te kijken of de dienstverlening nog wel "passend is" en of problemen door renteswaps wel door de bank worden opgelost. De stichting renteswaps staatgedupeerden bij in dit soort gesprekken. Wij constateren dat banken (onder voldoende druk) soms met oplossingen komen. Soms wordt er een schikking bereikt en soms is helaas procederen noodzakelijk.

Wat zijn nu de belangrijkste onderwerpen van de gesprekken die de stichting voert?


Tussentijdse verhoging opslag
Veel ondernemers dachten met een renteswap hun lasten vast te zetten en banken hebben dit ook zo voorgedaan. Het informatiemateriaal van banken blinkt op dit punt ook niet uit in helderheid. Zowel de AFM als rechters ondersteunen dit standpunt en hier worden soms met de hulp van de stichting ook successen geboekt.

Mismatch/overhedge
Mismatch / overhedge is ook een bekend probleem, waar de stichting aandringt op oplossingen. Het houdt in dat de ondernemer meer heeft afgelost dan is afgesproken of dat de bank een adviesfout heeft gemaakt bij de renteswap, waardoor de renteswap en financiering niet meer op elkaar aansluiten. Het is zeker aan te raden om contact met de stichting op te nemen als hier sprake van is.

Negatieve waarde

Soms wordt de financiering tussentijds beëindigd. Beëindiging van de financiering betekent echter niet beëindiging van de renteswap. Net zoals aflossing van de financiering niet automatisch betekent dat de renteswap daarop wordt aangepast. Ook dit is een veel voorkomend gespreksonderwerp bij banken en ook hier geldt dat successen zijn geboekt.

Collectieve claim?

De stichting heeft moeten constateren dat veel problemen van de renteswaps erg individueel zijn. Bovendien hoort ze veel dat de klant de relatie met de bank niet op het spel wil zetten. Met andere woorden: cliënten willen graag snel een oplossing voor de toekomst en willen niet jarenlang in gevecht zijn met de bank. Daarom richt de stichting zich vooral op de individuele aanpak.

Bijzonder beheer problemen

Ook heeft de stichting moeten vaststellen dat juist door de renteswap en door het ten onrechte in rekening brengen van verhoogde opslagen/kosten, klanten in de problemen zijn gekomen en (ten onrechte) bij bijzonder beheer zijn geplaatst. Ook hier staat de stichting gedupeerden bij en probeert zij hen terug te brengen naar regulier beheer (met minder kosten). Vaak is het namelijk zo dat de ondernemer zonder renteswap helemaal niet bij bijzonder beheer had hoeven zitten.

Verjaringstermijn
Voor een eventuele claim tegen de bank geldt een verjaringstermijn. De algemene verjaringstermijn van vijf jaren vangt aan de dag volgend op die waarop de benadeelde zowel met de schade als met de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden. Wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een mismatch en de benadeelde werd hier op 10 maart 2015 bekend mee, dan begint de verjaringstermijn op 11 maart 2015 te lopen.
Contact Stichting Renteswaps: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 085 111 79 66 of direct met Blenheim Advocaten ( www.blenheim.nl )

Gesprek Rabobank
Recent heeft het bestuur van BLN-KSV een gesprek gehad met de directie van de Rabobank. In dat gesprek heeft het bestuur onder meer de problematiek van binnenvaartondernemers met nog lopende renteswaps besproken.

De Rabobank heeft BLN-KSV aangegeven dat zij alles in het werkstellen om samen met de klant tot een maatwerkoplossing te komen. De bank geeft tevens aan dat de ervaring leert dat in het overgrote deel de bank en de klant hierin slagen. Klanten van de Rabobank hebben diverse keuzes m.b.t. het indienen van een klacht inzake treasury producten, waaronder renteswaps. Naast een klacht bij het regionale Rabo binnenvaartkantoor kunnen klanten hun klacht ook direct indienen bij het expertiseteam Derivaten via een mail aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Dit expertiseteam werkt onafhankelijk en voorkomt eventuele beschadiging van de relatie van de binnenvaart ondernemer en de accountmanager.

Tenslotte heeft de Rabobank aangegeven. Voor de klant staat altijd de weg naar de rechter open, indien hij zich niet kan vinden in de klachtafhandeling door de bank.

Daarnaast wordt door de NVB (Nederlandse Vereniging van Banken) gewerkt aan een laagdrempelige beroepsprocedure bij het Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening). Hiervoor moet wel eerst de klacht met de bank zijn besproken.
Meer informatie Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bron: www.bln.nl