Opening kantoor

Gelet op de richtlijnen van het RIVM werken veel van onze medewerkers thuis.

Op werkdagen is er altijd iemand op ons kantoor aanwezig van 08.30 tot 15.30.
Indien u uw boekhouding of andere bescheiden wilt komen brengen dan kan dat binnen deze tijden.

Telefonisch en per mail zijn we ook gewoon bereikbaar.

Crowdfunding als passende beleggingsvorm?

De spaarrente is al gedurende langere tijd zeer laag en vermoedelijk houdt dit nog wel enige tijd aan. Ondertussen wordt spaargeld door inflatie en de box-3-heffing alleen maar minder waard, wat een zoektocht oplevert naar meer rendement. Middelen blijven op de (spaar)rekening staan, bij gebrek aan alternatieven. Tegelijkertijd zijn er organisaties met een financieringsbehoefte, die moeilijk aan financiering kunnen komen vanwege de aangescherpte financieringsregels voor banken (Basel IV). Crowdfunding is in dat geval een interessante optie, omdat hiermee financieringen tot stand kunnen worden gebracht zonder dat gevestigde partijen hierbij een rol spelen.

Bij crowdfunding worden geen leningen verstrekt of investeringen gedaan via een bank of financieringsmaatschappij. Vraag en aanbod worden bij elkaar gebracht via een online platform. Via het platform worden financieringsaanvragen gepubliceerd, waarop investeerders kunnen inschrijven. Crowdfunding kent vier vormen: doneren en sponsoren – waar geen financiële prestatie vanuit de geldnemer tegenover staat – en loan based crowdfunding en equity based crowdfunding.
Bij loan based crowdfunding wordt geld in de vorm van een lening uitgekeerd aan een particuliere geldnemer of onderneming. De investeerder ontvangt rente en de lening wordt uiteindelijk afgelost. Wanneer het gaat om equity based crowdfunding, wordt er geïnvesteerd in een onderneming, waar mogelijk dividend en waardestijging van het aandeel tegenover staan.

Vergunningen, toezicht en bedragen
Loan based crowdfunding en equity based crowdfunding staan onder toezicht van de AFM. De toezichthouder concentreert zich daarbij vooral op de risico’s, zoals de beperkte verhandelbaarheid/liquiditeit, niet voldoen aan de betalingsverplichtingen, ongunstige contractvoorwaarden en niet passende investeringen voor de geldgever en/of geldnemer. De AFM stelt ook randvoorwaarden. Voor loan based crowdfunding en equity based crowdfunding is een vergunning vereist. Om deze te kunnen verkrijgen, worden er eisen gesteld aan de geschiktheid van bestuurders.

Daarnaast moet er (o.a.) een goed ICT-systeem zijn, een klachtenprocedure en incidenten moeten worden gemeld. Bij een load based crowdfunding mag een particuliere investeerder maximaal € 80.000 uitlenen per platform, bij equity based crowdfunding € 40.000. Investeerders die meer dan € 100.000 ineens in één project investeren, worden beschouwd als professioneel belegger. De AFM stelt dat een verantwoord deel voor deelname in crowdfunding maximaal 10% van het vrij belegbare vermogen is. Particuliere investeerders moeten een investeerderstoets afleggen, waarmee hun kennis en ervaring en risicoperceptie worden getest.